SWARE: waterrijke gebieden slim benuttenDe provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Daarbij is de eerste stap: benutten wat we hebben. Bijvoorbeeld de binnenwateren en het culturele en natuurlijke erfgoed, ideale voorwaarden om een impuls te geven aan het toerisme. Maar dat moet uiteraard wel op een goede manier gebeuren. Binnen het project SWARE gaat de provincie – samen met leadpartner Vereniging Regio Water en andere Europese regio’s – op zoek naar een betere balans en naar de mogelijkheid om de potentie van het water beter te benutten.

SWARE, afkorting van Sustainable heritage management of WAterway REgions, is een onderdeel van het Europese Interreg-programma 2014-2020. Doel van het project is het vergroten van de synergie tussen bescherming van natuurlijk en cultureel erfgoed en een duurzame ontwikkeling in regio’s met binnenlandse vaarwegen. Ontwikkeling van toerisme is mogelijk en wenselijk omdat dat economische voordelen oplevert. Tegelijk kan dit op gespannen voet staan met de bescherming van het erfgoed.

Samenwerken staat centraal

Binnen het project ontwikkelt de provincie samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen innovatieve ideeën voor dit vraagstuk. Belangrijk aspect daarbij is leren van elkaar, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau. Naast Nederland, doen namelijk nog 4 andere landen mee aan het project: Ierland, Italie, Slowakije en Letland. Zij komen gedurende de jaren dat het project duurt bij elkaar om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Voor de uitvoering van het project ontvangt de provincie ruim €100.000 subsidie van de Europese Unie.


Meer informatie

SWARE blokje