Masterclass Bedrijventerreinen provincie Zuid-Holland: Energie(maatregelen) op bedrijventerreinenDuurzame energie en energiebesparing op bedrijventerreinen: nieuwe ontwikkelingen

Datum: in 2020

In verband met coronavirus is de oorspronkelijke datum van 31 maart 2020 niet haalbaar, een nieuwe datum wordt later bekend gemaakt

Locatie

Caballerofabriek, Saturnusstraat 60, 2516 AH Den Haag

Tijd

15.30 inloop - 16.00 tot 20.00 inhoudelijk, inclusief lichte maaltijd.

Het provinciale bedrijventerreinenbeleid is erop gericht om bij te dragen aan duurzame bedrijventerreinen, die de economische vitaliteit en kracht van de regio en het bedrijfsleven versterken. Zulke bedrijventerreinen gaan duurzaam om met hun energie. Dat wil zeggen: gebruiken zo min mogelijk energie en de energie die ze nog wél nodig hebben is afkomstig van duurzame bronnen, zo mogelijk op het terrein zelf opgewekt.

Maar het is nog een hele klus om dat te bereiken. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland op 31 januari 2020 het landelijk convenant "Verduurzaming bedrijventerreinen" ondertekend. Kennis ontwikkelen en kennis met elkaar delen is een belangrijke pijler van dit convenant. Onze serie Masterclasses past daar naadloos bij.

De laatste keer dat we in een masterclass aandacht hebben besteed aan duurzame energie op bedrijventerreinen was in september 2018. Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Genoeg stof om opnieuw aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.

Tijdens deze masterclass willen we ingaan op de volgende vragen en thema’s:

  • Hoe vind ik als ondernemer informatie over energie(maatregelen)?
  • Wat is de rol van netbeheerders op bedrijventerreinen?
  • Wat doen ondernemers en overheden aan energiemaatregelen; energie opslaan, energiebesparing en energieopwekking?

De bijeenkomst is kosteloos, u kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Rob Poolen via .

Het programma

Tijd

Onderwerp

Wie

15.30

Inloop

Rob Poolen; provincie Zuid-Holland

16.00

OPENING

Provincie

16.05

Ontwikkelingen provincie ZH

·         Nieuwe strategie Bedrijventerreinen

·         St.v.z. subsidieregelingen

Provincie

16.20

De start van een energietraject op bedrijventerreinen,

Van kansen naar realisatie: wat kunnen bedrijven én overheden doen?

Margreet Verwaal, BCI

16.35

Informatiebehoefte en informatieplicht

·         Energieloket

·         Informatieplicht Wet Milieubeheer

·         Beslisboom voor bedrijven

Daan van Gent en Renee van der West  Decisio

Jac van Trijp, RVO

Jaap Kortman en Job Swens

17.20

Positie en activiteiten netbeheerders; Hoe zorgen we blijvend voor goede elektriciteitsnetten

Eelco de Vink, Stedin

17.50

PAUZE met lichte maaltijd

18.50

Praktijkvoorbeelden;

Activiteiten op 4 verschillende bedrijventerreinen

a.     A12 (Prisma, H2 en/of stroomopslag, zonnepanelen

b.     Bedrijventerrein Donkersloot Ridderkerk

c.     Bedrijventerrein/ BIZ Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek,   Den Haag

d.     Alphen a/d Rijn ITC PCT duurzame energievoorziening

Jan Willem Zwang Greenspread

Hendry Klooster, Enerless

Sandra Nap en Fokko Mellema, Linkingreen

Ron Kervezee, gemeente Alphen a/d Rijn

20.00

SLUITING + borrel tot maximaal 21.00 uur