Retaildeal Zuid-Holland
Gedeputeerde Adri Bom heeft samen met de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, op 5 oktober 2016 de Retaildeal Zuid-Holland ondertekend. Deze Retaildeal bevat een algemeen deel dat alle provincies ondertekend hebben en een specifiek deel met afspraken voor de provincie Zuid-Holland.

In het algemene deel hebben de 12 provincies samen met Minister Kamp afspraken gemaakt met als doel de leegstand van winkels in stads- en dorpscentra te verminderen. Om dat te bereiken zijn onder andere afspraken gemaakt om het aantal vierkante meters winkeloppervlakte naar beneden te brengen en nieuwe winkels zich in de centra te laten vestigen en niet aan de randen van de stad. Daarnaast staan er in de deal afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte voor de verschillende branches in de retail. Ook wordt er gewerkt aan een landelijke vastgoedmonitor en een landsdekkend en landgrensoverschrijdend koopstromenonderzoek. Specifiek voor Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van regionale afspraken en -visies detailhandel, transformatie en sanering van perifere detailhandel (woonboulevards) en versterking van de toekomst van binnensteden, inclusief ruimte bieden voor innovatie.

Met publieke en private partners heeft gedeputeerde Adri Bom tijdens dezelfde bijeenkomst ook de Retail innovatie-agenda mede ondertekend. Met de ondertekening van de Retail innovatie-agenda onderschrijven de partners het belang van retail innovatie en bundeling van krachten. Ze zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor retail vraagstukken zoals ‘hoe ben ik als retailer en winkelgebied beter online vindbaar’ en ‘hoe ziet mijn winkelconcept en businessmodel van de toekomst eruit’.

Klik voor de inhoud van de Retaildeal Zuid-Holland en de Retail innovatie-agenda op de links naar de documenten.