Verkenning 'groene' waterstof in Noord-Nederland

Gepubliceerd op 30 mei 2018Tijdens een werkbezoek aan Noord-Nederland zijn de mogelijkheden van toekomstige productie en brede toepassing van duurzame 'groene' waterstof verkend.

Een ambtelijke delegatie van de provincie heeft samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen een bezoek gebracht aan de aardgasbuffer in Zuidwending. Deze indrukwekkende ondergrondse opslag in zoutcavernes, die wordt ingezet op momenten van grote vraag naar aardgas, kan in de toekomst ook worden ingezet voor grootschalige opslag van waterstof. Op korte termijn wordt op deze locatie de eerste 'groene' waterstof geproduceerd. De provincie Zuid-Holland heeft vervolgens samen met Deltalinqs, Innovation Quarter, TNO en de Technische Universiteit Delft een gesprek gevoerd met de delegatie van de provincie Groningen. Vervolgens heeft het bedrijf Holthausen laten zien hoe zij motorvoertuigen ombouwen tot waterstof-voertuigen; het inspirerende bedrijf is bekend van de ombouw van een Tesla tot 'Hesla' (H = Hydrogen = waterstof). Ook bouwen zij busjes om; daarvoor is ook een markt in Zuid-Holland.

Wat is ‘groene’ waterstof

Gedemineraliseerd water kan door middel van elektrolyse worden gesplitst in waterstof en zuurstof. Dit als alternatief op de bestaande productie van 'grijze' waterstof uit aardgas. Die 'groene' waterstof kan worden ingezet als energiedrager in de mobiliteit, voor ruimteverwarming van gebouwen, in de industrie en als grondstof voor de (petro-) chemische industrie. Ook kan waterstof weer worden omgezet naar elektriciteit voor balancering van vraag en aanbod op het net. Waterstof zal naar verwachting een grote rol spelen in de energietransitie, om de uitstoot van CO2 tijdig terug te kunnen dringen in lijn met afspraken in het Parijs-klimaatakkoord van de Verenigde Naties.

Op de Maasvlakte in Rotterdam en de Eemshaven in Groningen worden binnenkort grote hoeveelheden duurzame elektriciteit uit wind-op-zee geproduceerd. Omdat de vraag naar energie en het aanbod niet altijd overeenkomen is grootschalige opslag nodig. Dat kan in batterijen, maar dat is kostbaar en minder geschikt voor grootschalige en langdurige opslag. Een alternatief is de omzetting ofwel conversie van duurzame elektriciteit in duurzame 'groene' waterstof.

Samen optrekken

Op 19 juni 2018 organiseert de Provincie Zuid-Holland in Brussel een bijeenkomst over de rol van 'groene' waterstof in de energietransitie. Tot de genodigden behoren vertegenwoordigers van de Europese Commissie en Europese regio's met soortgelijke initiatieven. Het werkbezoek aan Noord-Nederland gaf een goede basis voor deze bijeenkomst die we samen met provincie Groningen voorbereiden.


Volg @zuid_holland op Twitter