Op weg naar een slim en toekomstbestendig energiesysteem

Gepubliceerd op 11 juni 2018Fabrications en Kamangir presenteerden donderdag 7 juni het rapport ‘Smart Multi Commodity Grid, de Zuid-Hollandse energie-infrastructuur in kaart’.

In dit rapport wordt geïnventariseerd uit welke bouwstenen een toekomstbestendig energiesysteem bestaat. Het gaat dan om de duurzame bronnen, electronen en warmte. Samen met hun infrastructuur vormen zij de bloedbanen van het toekomstig  duurzame energiesysteem. Het slim aansturen hiervan via data-uitwisseling, markten en rollen is cruciaal. Zodat weersafhankelijke duurzame bronnen beter kunnen worden gebalanceerd bij de pieken in vraag. Duurzame energievormen hebben grotere of meer zichtbare volumes nodig; wat betekent dit voor de ruimtelijke omgeving? De gevolgen daarvan worden meegenomen in plannen; op huis-, wijk- gemeentelijk en provinciaal niveau. Waar ligt daarbij de grens is een belangrijke vraag hierbij.

Onderzoek in opdracht van Energy Innovation Board Zuid-Holland

Dit onderzoek laat zien dat Zuid-Holland een ideale plek voor de ontwikkeling van een ge ïntegreerd energiesysteem. De nabijheid van de tweede haven van Europa, de Zuid-Hollandse glastuinbouw, stedelijk gebied maar ook landelijk gebied plus de Noordzee, bieden mogelijkheden voor een echt duurzaam energiesysteem en een nieuwe economisch model.

Han Weber als voorzitter van de Energy Innovation BoardZH: "Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een slim en toekomstbestendig energiesysteem is van groot belang om een gezamenlijk begrippenkader te ontwikkelen, om zo de dialoog over energietransitie beter te begrijpen en beter te zien waar kansen liggen. Dat zorgt weer voor betere besluiten met meer maatschapplijk nut." De volgende stap is om samen met onze stakeholders verschillende ruimtelijke scenario’s te maken. Zo komen we tot een actieprogramma op verschillende schalen, zowel op niveau van de transitie in de haven, als op het lokale niveau van industrieterreinen als Nieuw Reijerwaard of Energyhub A12 bij Zoetermeer.


Volg @zuid_holland op Twitter