Groningen en Zuid-Holland promoten groene waterstof bij Europese Commissie

Gepubliceerd op 19 juni 2018“De provincies Groningen en Zuid-Holland zetten vol in op groene waterstof om de uitstoot van CO2 te verminderen”, pleit Jaap Smit bij vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Šefčovič.

Groene waterstof, geproduceerd uit schone wind- en zonne-energie, kan worden ingezet als duurzame energiedrager én grondstof voor de (petro) chemische industrie. Op tijden dat er een overschot is aan energie uit wind of zon kan deze energie worden opgeslagen als waterstof om op een later moment te gebruiken. Op dit moment gaan overschotten verloren. “Zuid-Holland is hard bezig met de transitie naar schone energie. Waterstof is daarbij een zeer belangrijke factor. Zo kunnen we de uitstoot van CO2 verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en de klimaatdoelen van Parijs halen. Samen met Europa zijn we nog sterker”, aldus Smit op dinsdag 19 juni tijdens de tweedaagse van GS (Gedeputeerde Staten) in Brussel.

Samen aan de slag

Het is wenselijk dat belanghebbenden in Noord-Nederland en Zuid-Holland de krachten bundelen, samen met vergelijkbare regio’s in andere EU-lidstaten. In Groningen ligt de focus op kennis en verdere ontwikkeling van groene waterstof, Zuid-Holland richt zich op de rol van ‘life testing ground’ of ‘launching customer’. In de Rotterdamse haven is voldoende industrie aanwezig om de verdere ontwikkeling van waterstof door te ontwikkelen. De TU Delft heeft zich bij deze ontwikkeling aangewakkerd.

Meer Europese samenwerking

GS hebben in Brussel de Europese Commissie geïnformeerd over initiatieven en kansen en geënthousiasmeerd tot het opzetten van programma’s en aanpassen van regelgeving om grootschalige elektrolyse, waterstof-transport-infra en marktontwikkeling voor brede toepassing van groene waterstof te faciliteren.

“Waterstof wordt in Europa breed ingezet en onderzocht als alternatieve brandstof van de toekomst. Het is belangrijk dat we samen blijven werken om onze innovatiekracht te vergroten en concurrentiepositie te versterken”, aldus Maros Šefčovič.

Eurodelta

Behalve over waterstof hebben GS in Brussel met partners uit Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen gesproken over samenwerking in de Eurodelta op de thema’s water, energie en het stedelijk netwerk. Het Eurodelta gebied is opgebouwd uit drie economische kernregio’s: de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit. Binnen de Eurodelta kunnen ruim 35 miljoen inwoners binnen drie uur worden bereikt waardoor het gebied geldt als de toegangspoort van Europa waardoor het is doorgegroeid tot een dichtbevolkt en economisch krachtig gebied, een wereldwijde draaischijf voor goederen, diensten en kennis.

Om internationale slagkracht van de Eurodelta te behouden en te versterken is afstemming over grensoverschrijdende opgaves onontbeerlijk om de agglomeratiekracht verder te versterken. Deze samenwerking staat centraal tijdens de Corridorweek op 6, 7 en 8 november in Rotterdam.


Volg @zuid_holland op Twitter