8 Zuid-Hollandse wijken proeftuin aardgasvrije wijkenHet project Stad Aardgasvrij is een van de 3 nieuwe Zuid Hollandse proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken. De andere wijken
zijn Klapwijk in Pijnacker en Bospolder Tussendijken in Rotterdam. Dat is een mooie bekroning voor de bewoners die zelf met dit initiatief zijn gestart. In totaal heeft Zuid-Holland nu acht proeftuinen.

Stad aan ’t Haringvliet gaat voor waterstof

Stad aan ’t Haringvliet gaat de  €5,6 miljoen gebruiken om de overstap naar waterstof te maken. Daarvoor heeft de gemeente onder meer een kennisuitwisseling met de gemeente Hoogeveen opgezet.

Om waterstof grootschalig te gebruiken in bijvoorbeeld grote steden technische hobbels overwinnen. Daarom wil de provincie waar mogelijk bronnen zoals restwarmte, aardwarmte en aquathermie gebruiken om
woningen te verwarmen. Waar dat niet mogelijk is kijken we naar andere manieren om te verwarmen. Het project Stad Aardgasvrij is van groot belang om meer kennis op te doen over de inzet van waterstof. De provincie is een van de partners in het waterstofconvenant H2GO
(waterstof op Goeree), waar dit project deel van uitmaakt.

Meer informatie