Tools, subsidies en projecten
Kennis en ondersteuning

De provincie ontwikkelt kennis en kunde rond de warmtetransitie en participatie via masterclasses, RES talks en leerkringen voor energiesamenwerking. Het team transitie-adviseurs ondersteunt gemeenten met een specifieke vraag of project. Meer informatie: Roos Korrel, R.Korrel@pzh.nl

Projecten met gemeenten

Naast de 9 gemeenten in het project Duurzame wijkwarmte werken we aan meer projecten samen met gemeenten.

Meer informatie: energie@pzh.nl

Subsidies

De provincie ondersteunt bij het aanboren van subsidies ter ondersteuning van de warmtetransitie en werkt aan een strategie om projecten bij de juiste fondsen aan te sluiten

Meer informatie: Tanja Haring,

Programma ontzorging klein maatschappelijk vastgoed

Innovatieprogramma Energie en Klimaat (versterking fieldlabs en testmogelijkheden)

Rekentools

De provincie stimuleert de ontwikkeling van rekentools zoals de Warmtetool en Warmteprofielen.

Informatie: Arien van der Maas, 

Studies en verkenningen

De provincie verkent en stimuleert de toepasbaarheid van geothermie, zonthermie en diverse vormen van warmte opslag. Lees hier het rapport zonthermie,

Informatie: Arien van der Maas, am.vander.maas@pzh.nl

WarmtelinQ en Integraal Ontwerp warmtetransportsysteem

In opdracht van EZK ontwikkelen Gasunie en provincie Zuid Holland een integraal ontwerp voor de verdere uitbreiding van het warmtetransportsysteem in Zuid Holland. Dit ontwerp wordt aangeboden aan de Regionale Energie Strategeën en gemeenten en wordt in nauwe samenspraak met hen ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op de site van het project WarmtelinQ.

Verduurzaming warmtevoorziening Glastuinbouw

Deze ondersteuning wordt vormgegeven binnen het Energieakkoord Greenport West. Er wordt gewerkt aan voortzetting van dit Energieakkoord.

Samenwerkingen waar de provincie ondersteuning aan biedt zijn:

Informatie: Menno Laan, mw.laan@pzh.nl