RES TalksProvincie Zuid-Holland is partner in alle zeven Zuid-Hollandse RES’en. Ook faciliteert de provincie kennisontwikkeling en -uitwisseling ín en tússen de regio’s. Dit doen we in RES Werkplaatsen en RES Talks.

In een RES Werkplaats werken we met een groep betrokkenen aan opgaves in de energietransitie, een RES Talk is een webinar waarin we resultaten van onderzoeken, mooie voorbeelden uit de provincie delen en in gesprek gaan met (ervarings)deskundigen en jou.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe RES Talks? Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief ‘Schone Energie voor iedereen’ via .


RES Talk #energiebesparen donderdag 27 mei 2021

Bijna iedereen die werkt aan de energietransitie heeft het wel eens gezegd: “Wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.” Maar hoe realiseren we dat besparen eigenlijk? Wat kan je als gemeente doen?

Aan tafel zit Michiel Vorstelman, over welke plannen en stimulans de Drechtsteden wil bieden. En Gerdien de Vries, verbonden aan de TU Delft als klimaat psycholoog, en houd  zich vooral bezig met vraagstukken over het menselijk gedrag in de energietransitie. Op de Youtube playlist RES Talks kunt u verschillende filmpjes uit dit webinar terugkijken.

RES Talk #lokaaleigendom 10 maart 2021

Wat is lokaal eigendom bij energieprojecten? En hoe werken energiecoöperaties en gemeenten samen om lokaal eigendom te realiseren? Deze vragen stonden centraal tijdens de RES Talk op woensdagmiddag 10 maart. Op de Youtube playlist RES Talks kunt u verschillende filmpjes uit dit webinar terugkijken.

RES Talk #betaalbarewarmte 3 maart 2021

Webinar over hoe we schone warmte voor iedereen betaalbaar kunnen maken. We gaan in gesprek met energie gedeputeerde Berend Potjer, Fleur Spijker wethouder duurzame verstedelijking (gemeente Leiden) en Annelies Huygen, Hoogleraar Ordening van energiemarkten. Op de Youtube playlist RES Talks kunt u verschillende filmpjes uit dit webinar terugkijken.

RES Talk #zoninzuidholland 9 november 2020

Zon op grote daken is speerpunt in alle zeven RES’en en de kern van het Aanvalsplan Zon van de provincie Zuid-Holland. Op dit moment is de realisatie 2 à 3 %. Welke kansen zijn er en zien we om de ambities in 2030 te kunnen realiseren? Op de Youtube playlist RES Talks kunt u verschillende filmpjes uit dit webinar terug kijken.

RES Talk #participatie op donderdag 25 juni 2020

Provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met de regio’s +anderen opdracht gegeven voor een analyse van het participatieproces naar de (voorlopers van) concept RES’en. In het webinar  wordt een  presentatie van het eindproduct gegeven. Berend Potjer is in gesprek met Bas Nooteboom van +anderen. Op de Youtube playlist RES Talks kunt u verschillende filmpjes uit dit webinar terug kijken.