Energieagenda
De provincie wil in Zuid-Holland snel meer energie besparen en de overgang naar schone energie slimmer en sneller realiseren. Dit doen we samen met andere partijen.

Ruim 200 betrokkenen van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden hebben bijgedragen aan het opstellen van de Zuid-Hollandse Energieagenda.

Dit heeft geleid tot de strategieën en acties die CO2-uitstoot stevig moeten verminderen. Samen gaan we voor schone energie. Voor behoud van welzijn en welvaart.

Nieuws over Energy Innovation Board (EIBoard)

De Energy Innovation Board (EIBoard) is officieel gepresenteerd in 2016. Deze board werkt aan het wegnemen van (systeem)belemmeringen en het creëren van kansen als het gaat om innovaties die de transitie naar duurzame energie bespoedigen én bijdragen aan het economisch klimaat van onze regio.

6 hoofdlijnen van de Energieagenda

Volg #energiezh op Twitter

Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de energieagenda of de energietransitie in Zuid-Holland? Stuur dan een .

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.