Animatie Smart Multi Commodity Grid gepresenteerd
Op het Festival van de Toekomst is de Energy Innovation Board (EIBoard) officieel gepresenteerd. Deze board gaat onder voorzitterschap van Han Weber (PZH) werken aan het wegnemen van (systeem)belemmeringen en het creëren en grijpen van kansen als het gaat om innovaties die de transitie naar duurzame energie bespoedigen én bijdragen aan het economisch klimaat van onze regio.

Op het Festival van de Toekomst in 2016 is de Energy Innovation Board (EIBoard) officieel gepresenteerd. Deze board gaat onder voorzitterschap van Han Weber (PZH) werken aan het wegnemen van (systeem)belemmeringen en het creëren en grijpen van kansen als het gaat om innovaties die de transitie naar duurzame energie bespoedigen én bijdragen aan het economisch klimaat van onze regio. Zo kan onze regio een leidende positie in de wereld verwerven op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling voor energietransitie! Mart van Bracht (TNO), Stephan Brandligt (MRDH) en Jaron Weishut (The Green Village) waren aanwezig en werden door Marijke Roskam gevraagd naar welke concrete acties zíj ondernemen om aan deze doelen bij te dragen. Brandligt: “Ook de bewoners van Zuid-Holland willen we bereiken. De urgentie van energietransitie moeten we benadrukken en kennis verspreiden”. Weishut: “Techniek is immers niets wanneer deze niet toegepast wordt in de praktijk”.

Bovendien beleefde de animatie over het Smart Multi Commodity Grid haar première. Deze animatie is gemaakt iov het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland ism de EIBoard. Met het filmpje wil de board bewustwording creëren voor de grote opgave waar we voor staan en het begrip Smart Multi Commodity Grid introduceren als nieuw energiesysteem waar we de komen de jaren aan gaan werken.