N211 duurzaamste weg van Nederland

Gepubliceerd op 16 maart 2018Met de werkzaamheden aan de N211, de provinciale weg die Poeldijk verbindt met Den Haag Zuid is deze week gestart. Na het groot onderhoud, dat duurt tot november, is de N211 de duurzaamste weg van Nederland. Leerlingen van de naast de N211 gelegen basisschool De Nieuwe Weg presenteerden vandaag aan vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en aannemer BAM Infra hoe zij denken dat wegen er verder in de toekomst uit zullen zien. In de aansluitende verkeersles was er aandacht voor veiligheid rond de bouwplaats die de komende maanden vlakbij de school ligt.

Ombouw tot duurzaamste weg

Provincie Zuid-Holland heeft het geplande groot onderhoud aan de N211 tussen Poeldijk en Den Haag Zuid aangegrepen om de weg in alle opzichten te verbeteren. Om te beginnen de doorstroming en veiligheid, maar bovenal wordt de N211 de eerste weg die CO2-negatief aangelegd en beheerd wordt. Dat betekent dat bij het groot onderhoud meer CO2 wordt opgevangen dan dat er vrijkomt. Projectleider Kees Bergen tekent het uit: “In en rond de weg worden 21 verschillende innovaties toegepast die energie duurzaam opwekken en besparen. We werken daarin samen met lokale bedrijven. Het donkere wegoppervlak warmt in de zomer erg op. Die warmte slaan we op onder de weg en we leveren deze onder meer aan Holland Potgrond.” Op het dak van ABC Westland komt 6.000 vierkante meter zonnepanelen die zijn gekoppeld aan de weg. Daarnaast komt er onder meer een stuk zonnefietspad langs de weg. “In zo’n dichtbevolkte provincie is dubbel ruimtegebruik, fietspad én zonnepaneel in één, erg belangrijk", vervolgt Bergen.

Scholieren ontwerpen de weg van toekomst

Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Nieuwe Weg vinden het bijzonder dat deze duurzame weg langs hun school komt te liggen. Niettemin denken ze dat wegen in de toekomst nog wel wat spannender en innovatiever kunnen. Mika en Joshua uit groep 8 mochten hun maquette presenteren aan Kees Bergen van de provincie en Henk van der Linden, hoofduitvoerder van BAM Infra. “Onder onze weg zit een magnetische plaat. Als er een auto overheen rijdt, gaat de plaat bewegen en wekt de dynamo stroom op.” De aanpak van groep 7 was juist gericht op de omgeving: “We hebben zoveel mogelijk bomen neergezet om slechte stoffen uit de lucht te halen", aldus Janna en Kyan. Met oranje hesjes aan en een bouwhelm op begonnen alle scholieren aan de verkeersles waar ze leerden hoe ze zich de komende tijd veilig langs de bouwplaats en langs het bouwverkeer kunnen verplaatsen.

Beperken hinder omgeving door fasering en overleg

Bij dergelijk groot onderhoud is overlast niet geheel te voorkomen. Juist daarom heeft het speciale aandacht van de provincie en is nauw overleg gevoerd met bedrijven en bewoners langs de weg.

Tussen de provincie en uitvoerder BAM Infra is contractueel vastgelegd dat bedrijven aan het traject bereikbaar blijven. De omgevingsmanager is bij bedrijven langs geweest voor afstemming tussen de activiteiten van de bedrijven en de bouwwerkzaamheden. De hinder voor de omgeving wordt zo veel mogelijk beperkt door de bouwwerkzaamheden in fasen uit te voeren. Voor hulpdiensten blijft de weg te allen tijde toegankelijk. Voor ander verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.


Volg @zuid_holland op Twitter