Uiterlijk van de wegDe provincie heeft een beeldkwaliteitsplan laten maken door Ingenieursbureau Sweco. Dit plan beschrijft welke functionele kwaliteiten in een specifiek gebied worden nagestreefd en hoe het er uit komt te zien. Het is de ambitie van de provincie om de weg CO2 neutraal aan te leggen. Ook wil de provincie graag laten zien dan de N211 niet zomaar een weg is, maar dat hier sprake is van energieopwekking en -besparing.

Dit beeldkwaliteitsplan is opgesteld voor de N211 tussen Den Haag en Poeldijk, een stuk weg van 2,4 km lang. Niet alleen de provincie Zuid-Holland is hierbij betrokken, maar ook de gemeenten Westland en Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland, omwonenden en betrokkenen.

Een greep uit het beeldkwaliteitsplan

Het is de ambitie de gehele weg zo rustig mogelijk in te richten. Veel open ruimte, gebruik van natuurlijke materialen en te zorgen voor eenheid in het het materiaal zal hieraan bijdragen.

De lichtmasten langs de weg bieden een uitgelezen kans om de vernieuwende manieren van energieopwekking te tonen. De mast zelf is voorzien van zonnecellen en de opgewekte energie kan worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Langs het hele traject worden dezelfde lichtmasten geplaatst die zowel de weg als het naastgelegen fietspad verlichten. Ze worden zoveel mogelijk op één lijn geplaatst en op gelijke afstand van elkaar.

beeldkwaliteitsplan-12

In de huidige situatie staat op één locatie een scherm langs de weg die ervoor zorgt dat de verlichting van de koplampen van de auto’s niet in de woningen aan de overzijde van de Nieuwe Vaart schijnen. Hoewel het scherm niet past bij de open uitstraling die de provincie ambieert, zal het wel opnieuw geplaatst worden. Het wordt dan zo laag mogelijk gemaakt en net als de geleiderail een landelijke uitstraling krijgen van eenzelfde soort hout.

beeldkwaliteitsplan-17

Ruimte voor de natuur speelt een belangrijke rol binnen de ambities van de provincie. Langs het hele traject komt een kruidenberm tussen de weg en de Nieuwe Vaart. Deze zone wordt ingezaaid met een kruidenmengsel dat bijdraagt aan insectenrijkdom en tevens is verbonden met bestaande kruidenbermen in de gemeente Den Haag. De damwanden aan beide zijden van de Nieuwe Vaart krijgen middels beplanting een groenere uitstraling.

Naast de lange lijnen langs de N211 zijn er op verschillende locaties kansen om verblijfsplekken te creëren. Deze plekken liggen op unieke locaties en kunnen bijdragen aan de beleving van de N211 en zorgen voor een goede verbinding en verankering met de omgeving. Het gaat om de volgende locaties:

Entree Poeldijk

Bij de entree van Poeldijk is er een prachtig vergezicht aanwezig over de weg en de Nieuwe Vaart. Deze plek heeft momenteel geen allure, maar is kansrijk, mede door haar ligging en de aanwezigheid van het vaarknooppunt 27.

Hart van de N211

Halverwege de N211c ligt een rotonde die zorgt voor de verbinding tussen de weg en het naastgelegen ABC Westland terrein en het glastuinbouwgebied de Boomawatering. Deze plek is een knooppunt van routes en verkeersbewegingen en biedt de uitgelezen kans om een echte verblijfsplek te creëren aan het water.

Entree Uithof

Aan de zijde van de gemeente Den Haag loopt de N211c langs de Uithof. De entree vanaf de N211c is nu nauwelijks vormgegeven en heeft geen verblijfskwaliteiten. Deze plek biedt de unieke kans om een echte verblijfsplek te creëren op de overgang van weg naar De Uithof.

beeldkwaliteitsplan-28

Hoe komt zo’n verblijfsplek eruit te zien? De illustratie laat de ambities zien voor de centrale plek bij de rotonde. Op deze plek komt alles samen: de bushalte met overdekt wachten en verblijven, een overdekte fietsenstalling en een verblijfsplein aan het water. De zonnepanelenboom markeert het duurzame karakter van de hele N211. Ook de informatievoorziening over de N211 en de rijke historie van het Westland dragen bij aan het unieke besef van de locatie.

Het beeldkwaliteitsplan geeft een eerste indruk van de toekomstige kenmerken van de weg. In het vervolgproces zal de aannemer en de betrokken (landschaps) architect het plan nader uitwerken in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.