Energy Innovation BoardDe Energy Innovation Board is gelieerd aan de Economische Programmaraad Zuidvleugel. De opdracht is om als ‘ijsbreker’ en aanjager te fungeren voor:

  • effectieve samenwerking en kaderstelling door overheden.
  • het creëren van een voedingsbodem voor ontwikkeling van kennis en talent.
  • een actieve inbreng en betrokkenheid van het bedrijfsleven
  • slimme financieringsconstructies, Europese middelen en het mobiliseren van inkoopkracht.
  • interactiemilieus waar met behulp van bovenstaande vier pijlers wordt gewerkt aan het gericht.
  • verder brengen van innovaties (The Green Village, field labs, campussen e.d.).
  • samenhang in alle facetten van succesvolle innovatie: de technologie, de wet-en regelgeving, de gebruikers en het economisch perspectief.
  • het ontwikkelen en delen van sturingsinformatie en een eenduidige monitoring van de resultaten van de energietransitie; te denken valt aan het invoeren van een CO2-boekhouding voor heel Zuid-Holland, om te beginnen voor de provinciale inkoop van producten en diensten.
  • een challenge die creativiteit en ondernemerschap stimuleert, met marktintroductie door regionale partijen als prijs.