Glastuinbouwkassen

De glastuinbouw gebruikt in totaal ca. 50 PJ, 12% van de totale energievraag in Zuid Holland. Dit zorgt voor de uitstoot van 2,5 Mton CO2 (5,5% van de totale CO2-uitstoot in Zuid-Holland).

De Zuid-Hollandse glastuinbouw is grootverbruiker van aardgas. Hiermee wordt warmte gemaakt en CO2 om de groei van gewassen te bevorderen. Innovatieve ondernemers leveren het bewijs dat CO2-neutrale teelten mogelijk zijn. Ook wordt er geëxperimenteerd met de kas als energiebron. Een groeiend aantal bedrijven gebruikt warmte uit de ondergrond of andere bronnen zoals biomassa. Het merendeel van de tuinbouwbedrijven gebruikt CO2 uit het Rotterdamse havengebied.

De glastuinbouw in Zuid-Holland heeft een gunstige ligging voor de winning van aardwarmte, zoals een aantal bestaande putten bewijst. Ook is er een ruim aanbod van industriële restwarmte in de nabijheid. De provincie werkt aan een warmtenet om lokale en regionale bronnen met elkaar te verbinden. In deze nieuwe energie-infrastructuur wordt aard- en restwarmte gecombineerd ten behoeve van het kassengebied en de gebouwde omgeving van de Zuidelijke Randstad. In het programma Warmte Koude werken we samen met dertig publieke en private organisaties aan één gemeenschappelijk doel, namelijk dat in 2020 350.000 woningen én 1000 hectare glastuinbouw op een duurzame manier worden verwarmd.