Innovatie en energieZuid-Holland heeft alles in huis om rol van belang te spelen in het ontwikkelen van het energiesysteem van de toekomst. Onder de naam ‘werkprogramma Smart Multi Commodity Grid’ (SMCG) werken we, samen met bestaande en nieuwe innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, financiers, overheden en fieldlabs, aan de verschillende onderdelen van dit systeem.

Uiteraard worden bekende, bestaande ontwikkelingen zoals windenergie, de Warmterotonde, slimme meters en beginnende waterstof-initiatieven, hierin geïntegreerd. Maar er zijn zeker ook nog nieuwe innovaties, oplossingen nodig om dit systeem te laten werken op duurzame energiebronnen waarvan we de levering niet kunnen regelen.
Bij ‘Innoveren in de Delta’ zoeken we deze innovaties op, nemen waar mogelijk belemmeringenweg en pakken we kansen om beloftevolle innovaties te helpen richting een opschaling.


Energie-innovatiekaart

Op onderstaande, interactieve kaart vindt u voorbeelden van Zuid-Hollandse energie-innovators. De kaart beschrijft per project de projectnaam, het onderwerp, de innovatie, de betrokken partijen en een link naar meer informatie. De kaart is bedienbaar met een muis.

Energie-innovatiefonds

Het Energie-innovatiefonds richt zich op het ontwikkelingen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie, waarbij sprake is van marktfalen bij het financieringsvraagstuk.

Biobased Economy

biobased economy

Groene Cirkels: natuur als uitgangspunt

Groene-cirkels-576