Energie-innovatiefondsHet Energie-innovatiefonds richt zich op het ontwikkelingen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie, waarbij sprake is van marktfalen bij het financieringsvraagstuk. De innovaties dienen een bijdrage te leveren in de trias energetica. Bovendien moet de kans op nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zuid-Holland van betekenis zijn. Hiervoor willen we € 35 mln beschikbaar stellen. Het fonds is revolverend. Dat houdt in dat geld dat retour komt, beschikbaar is om te investeren in innovatiekansen.

Zowel projecten en producten die primair ontwikkeld zijn om de energiehuishouding te verduurzamen en projecten en producten waarbij de verduurzaming ‘bijvangst’ is, zijn relevant. Het fonds zal zich richten op doorontwikkeling van proven concepts. Dit kan betrekking hebben op vernieuwing van producten, markten en een combinatie hiervan. Op basis van de uitgevoerde marktverkenning gaat het fonds zich richten op drie vormen:

Financiering van de eerste scale up-fase. Het draait hierbij om het commercialiseren van in concept bewezen technologieën. De partijen die tot op heden geconsulteerd zijn, hebben dit als een lastige stap ervaren.
Werkkapitaal verschaffen. Dit is moeilijk verkrijgbaar bij banken. Vooral bij snelle groei en financiering van voorraden en bestellingen levert dit problemen op. Een zogenaamde ‘swing-lijn’ (flexibele kredietlijn) vanuit een fonds kan hier uitkomst bieden.

Alternatieven bieden voor een leaseoplossing. Verschillende partijen hebben aangegeven vendor finance nuttig te vinden. Deze oplossing vergroot de afzet-en groeimogelijkheden. Leasemaatschappijen kunnen en/of durven vanwege de relatief nieuwe producten zich nog nauwelijks op deze markt te begeven. Vendor finance kan fungeren als een opstap naar een oplossing door een leasemaatschappij.

Het Energie-innovatiefonds is een aanvulling op bestaande fondsen in Zuid-Holland die (deels) op het vlak van innovatie en energie opereren. De voorstellen voor de inrichting en reglementering van het fonds worden verder uitgewerkt en zullen dit jaar door Provinciale Staten worden vastgesteld. Lees meer over het fonds.