Smart Multi Commodity GridHet energiesysteem zoals we dat nu kennen zal ingrijpend veranderen. Er komen andere verdienmodellen. Cascaderende warmte gaat een groter deel van de energiestromen in de gebouwde omgeving, kassen en industrie uitmaken. Naast de huidige energie-infrastructuur (gas en elektriciteit) ontstaan op veel plaatsen nieuwe bronnen en opslagvormen (restwarmte, geothermie, duurzame stroom, waterstof, ammoniak, CO2 etc.). Er komt meer behoefte aan de omzetting van de ene vorm van energie in de andere. Door een smart grid worden alle elementen uit het energiesysteem verbonden met behulp van hoogwaardige ICT-toepassingen. Samen met andere partijen werken we stapsgewijs toe naar de realisering van dit slimme energienetwerk. In de regioaanpak (Samen aan de slag) wordt dit verder uitgewerkt. In een animatie leggen we het smart multi commodity grid uit.