Mobiliteit en infrastructuurvoorbeeldig investeren

Mobiliteit en infrastructuur gebruiken in totaal ca. 91 PJ, 21% van de totale energievraag in Zuid-Holland. Het verkeer over weg en water zorgt voor de uitstoot van 6.5 Mton CO2 (15% van de totale CO2-uitstoot in Zuid-Holland).

Mobiliteit

Het transport in Zuid-Holland beweegt nog grotendeels op fossiele energie. Slechts 0,1% van het voertuigpark is nu volledig elektrisch. Inmiddels komen ook voertuigen op de markt die op waterstof rijden. De provincie geeft met een deels hybride en deels elektrisch wagenpark het goede voorbeeld. Wij denken mee over transportefficiëntie en stimuleren innovaties in transporttechnologie. Als partner van het EU-project Clean Inland Shipping werken we aan de luchtkwaliteit door de inzet van schone brandstoffen in de binnenvaart.

co2-emissie-reizigers

De aanbesteding van het openbaar regionaal vervoer is een verantwoordelijkheid van de provincie. Daar kunnen wij dus het verschil maken. Het busvervoer zal in 2030 volledig emissievrij zijn. De twaalf provincies, het ministerie van I&M en de vervoerregio’s MRDH en SRA hebben dat vastgelegd in het Bestuursakkoord zero emissie regionaal openbaar vervoer per bus. Bij het aanleggen en verbouwen van provinciale infrastructuur spelen we in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voertuig-en vaartuigtechniek. De provincie reserveert langs haar (vaar)wegen ruimte voor verkooppunten van schone energiedragers en snelladers.

Infrastructuur

Aanleg en beheer van infrastructuur vragen veel energie. Er liggen hier grote kansen voor energiebesparing en duurzame inkoop. Dat geldt voor wegen, fietspaden, vaarwegen en regionale spoorwegen. Wanneer duurzaamheidsaspecten over de hele levenscyclus worden meegewogen, verdienen investeringen zichzelf terug. Hierdoor en door de toepassing van duurzaam grond-, weg- en waterbouw is de CO2-footprint van beheer en onderhoud door de provincie in 2014 al gehalveerd t.o.v. 1990. Uiteraard willen wij het energiegebruik en de CO2-emissie nog verder beperken.

co2-emissie-vv


Energiewegen N211 en N470

energiewegen banner