Reacties op concept-Energieagenda
Gepubliceerd op 20 juni 2016

Gedeputeerde Han Weber is met zijn concept-Energieagenda op de goede weg. Dat bleek uit de discussie over de pre-view van de energieagenda aan 80 betrokkenen. Tijdens de bijeenkomst werden de keuzes in de energieagenda toegelicht, gaven de aanwezigen hun reactie en werden gezamenlijke acties bepaald.

Stevige ambities

De aanwezigen riepen de provincie op om stevige ambities te stellen  en duidelijke keuzes te maken. De rol die de provincie neemt in het werken aan warmte, stimuleren en faciliteren van innovatie, duurzaam investeren en inkopen, samenwerken met de regio’s en het ruimte geven aan energietransitie mag soms nog wat steviger, vonden enkele aanwezigen. Teun Bokkoven van Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie gaf mee dat we in Nederland nu van 'goede initiatieven' naar een 'schaalsprong' moeten komen. Het revolverend energiefonds van €100 miljoen dat de provincie inzet is daar ook voor bedoeld.

Vaststelling Energieagenda: 5 juli

De afgelopen maanden hebben zo’n 200 betrokkenen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijgedragen aan de Zuid-Hollandse Energieagenda. Deze input is verwerkt in een conceptversie van de Energieagenda.

De Energieagenda zal op 5 juli door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld en in het najaar door Provincale Staten worden behandeld.

De provinciale Energieagenda beschrijft hoe Zuid-Holland gezamenlijk meer energie gaan besparen en de overgang naar schone energie slimmer en sneller realiseren. Op weg naar een schone, toekomstbestendige en betaalbare energiehuishouding in Zuid-Holland. Om te innoveren, concurrerend te blijven, het klimaat te beschermen en zo onze welzijn en welvaart te behouden.


Volg EnergieZH op Twitter