Ondersteuning aan gemeentenFrank van Zelst, procesadviseur gebouwde omgeving bij de provincie
“Wij kunnen snel en tijdelijk de expertise leveren om een gemeente verder te helpen’.

In 2030 gaan 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Gemeenten werken aan Transitievisies Warmte waarin staat op welke manier en wanneer wijken overgaan op duurzame energie. Ga er maar aan staan! Vooral voor kleinere en middelgrote gemeenten is dit een gigantische klus. De provincie heeft sinds 2018 een team van ervaren procesadviseurs dat gemeenten bijstaat bij de energietransitie van de gebouwde omgeving.

“Eerst hadden gemeenten vooral veel behoefte aan inhoudelijke en technische kennis, vertelt procesadviseur Frank van Zelst. Wat is een warmteplan, welke technische opties zijn er, wat is aquathermie? Nu is die behoefte verschoven naar meer procesgerichte ondersteuning: hoe organiseren we het, zowel intern als met externe stakeholders? Wij delen die kennis onder andere via leerkringen.”

In Zuid-Holland zijn 52 gemeenten die allemaal eind 2021 een Transitievisie Warmte moeten opleveren.
De provincie zag dat met name middelgrote en kleinere gemeenten worstelen met de benodigde kennis, ervaring en capaciteit om dit op te pakken. Daarom werd het team adviseurs opgericht, dat op behoefte van gemeenten wordt ingezet. Van Zelst: “Vanaf het begin was de behoefte bij gemeenten groot. Onze adviseurs hebben allemaal hele verschillende expertises. Van financieel deskundigen tot specialisten op het gebied van participatie, technische mogelijkheden, procesbegeleiding, modereren of zelfs mediation. Onlangs heb ik met een ‘Project Start Up’ één van mijn collega’s in Capelle aan den IJssel geholpen een projectorganisatie op te zetten die nodig was voor de warmtetransitie in 2 wijken. Zelf ben ik in Schiedam korte tijd ingesprongen toen de procesmanager van de aardgasvrije wijk Groenoord vertrok. We kunnen niet in alle gemeenten dienen als extra handjes, daarvoor zijn we met te weinig. Maar we kunnen wél snel en tijdelijk expertise leveren die nodig is om een gemeente verder te helpen. Dat past bij de filosofie van de provincie: kansen stimuleren en knelpunten oplossen voor de energietransitie in Zuid-Holland. Ons team werkt samen met het energie- en warmteteam van de provincie, het Kennis en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, het Expertisecentrum Warmte, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, diverse ministeries, provincies en (grote) gemeenten aan kennisontwikkeling en -deling.  Dus, als je een van ons bij je projecten betrekt, krijg je er een grote ‘backoffice’ gratis bij!”

Meer weten of in contact komen met de adviseurs? Stuur een mailtje naar