Delta-energiewater

Er zijn verschillende manieren om met behulp van water energie op te wekken. Niveauverschillen in het water, bijvoorbeeld veroorzaakt door eb en vloed, lenen zich voor het aandrijven van turbines. Stroming is hier ook uitstekend bruikbaar voor. Daarnaast is het mogelijk om potentiaalverschillen tussen zoet en zout water te benutten voor het opwekken van stroom, met behulp van membranen.

Voor een getijdencentrale in de Brouwersdam, die gebruik maakt van stroming, bestaan vergevorderde plannen. Initiatiefnemers zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Schouwen-Duiveland, de provincie Zeeland en de provincie Zuid-Holland.

De Rijnmonding bij Katwijk krijgt mogelijk een Blue Energy Centrale. Deze centrale maakt gebruik van de mogelijkheden voor zout-zoet-energie. Initiatiefnemers zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk, de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid Holland.

De ontwikkeling van delta-energie is sterk afhankelijk van innovatie.

Bekijk de ontwikkeling van de Blue Energy Demo Centrale in Katwijk op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.