Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassings Plan WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den HaagProvinciale Staten hebben op 13 oktober het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) vastgesteld voor warmtetransportleiding WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den Haag.  Van donderdag 18 november tot en met 30 december 2021 ligt het vastgestelde PIP en de definitieve beschikkingen in cluster 1 ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken rechtstreeks beroep instellen bij de Raad van State. Op het project is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat heeft als voordeel dat de ingediende beroepen door de Raad van State sneller (binnen 6 in plaats van 12 maanden) moeten worden behandeld. Nadeel is dat alle beroepsgronden meteen moeten worden aangedragen, aanvullen na de beroepstermijn kan niet meer.

Hoe en waar kunt u het PIP inzien?

  1. Het PIP en de definitieve beschikkingen en alle bijbehorende documenten kunt u inzien op deze pagina (in het documentvenster aan de rechterzijde van de pagina).
  2. Het PIP kan ook worden geraadpleegd via de provinciale planviewer https://ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/pip/NL.IMRO.9928.DOSx2019x0003043IP-VA01 en op de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.9928.DOSx2019x0003043IP-VA01.
  3. De documenten van de bevoegde gezagen binnen cluster 1 kunnen ook worden ingezien op onderstaande kantoorlocaties: • Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag • Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft • Informatiecentrum Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag • Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk • Gemeentehuis Delft, Stationsplein 1, 2611 BV Delft • Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden • Gemeentehuis Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam • Stadskantoor Vlaardingen, Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Laan op Zuid 45 (Wilhelminahof), 3072 DB Rotterdam. Let op: sommige overheidsgebouwen zijn vanwege het corona-virus (COVID-19) alleen op afspraak geopend. Neem daarom tijdig contact op met het betreffende bevoegd gezag als u ergens stukken wilt komen inzien.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met de genomen besluiten in cluster 1 voor het project WarmtelinQ Vlaardingen – Den Haag? Belanghebbenden kunnen vanaf 18 november tot en met 30 december 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hoe dit moet staat vermeld in de kennisgeving.