Advies klankbordgroep windenergielocatie A12 Balij in gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gepubliceerd op 30 november 2016De klankbordgroep voor de windenergielocatie A12 Balij in Pijnacker-Nootdorp heeft een gezamenlijk advies uitgebracht aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. In de klankbordgroep heeft onafhankelijk procesbegeleider Fon ten Thij de afgelopen maanden gesproken over de milieueffectrapportage voor de windlocatie en de voortgang van de procedure met vertegenwoordigers van bewoners, lokale  natuur- en milieuorganisaties, staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

Het advies biedt onder andere een overzicht van de uiteenlopende standpunten. Deze week heeft Bom-Lemstra in een bestuurlijk overleg met de wethouders van Pijnacker Nootdorp en Zoetermeer gesproken over het advies. De gemeenten hebben nogmaals hun standpunten bepleit maar ook waardering uitgesproken voor het proces van de klankbordgroep.


Volg EnergieZH op Twitter