Documenten besluiten Windpark Spui
Het vastgestelde provinciale Inpassingsplan Windpark Spui (PIP), de verleende vergunningen op grond van de Wabo, Keur en de Waterwet,  het Milieueffectrapport (MER) en de bijbehorende documenten inzake het windpark Spui zijn hieronder in 5 blokken gerangschikt: