Ter inzage concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Terinzagelegging concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Ter voorbereiding van de combi-MER hebben provinciale staten op 10 december 2014 de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) plan/projectMER: Provinciaal Inpassingsplan Windturbinepark Spui vastgesteld.

In deze notitie wordt het voorgenomen inpassingsplan en de realisatie van het windturbinepark Spui nader toegelicht en beschreven welke milieueffecten worden onderzocht, op welke wijze en op welk detailniveau. De publicatie van de concept-NRD markeert de start van de gecombineerde m.e.r.-procedure.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de concept-NRD digitaal inzien vanaf donderdag 8 januari tot en met woensdag 4 februari 2015.

Ook op papier binnen de reguliere openingstijden bij het:

  • Loket Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
  • Gemeentehuis Korendijk, Voorstraat 31, 3265 BT Piershil
  • Gemeentehuis Nissewaard, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse