Ontwerpstukken Windpark Spui
Het ontwerp provinciale Inpassingsplan (PIP) voor het windpark Spui, het Milieueffectonderzoek, de ontwerpvergunningen en bijbehorende documenten liggen van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016 ter inzage.

U kunt deze documenten digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen ze tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • gemeentehuis van Korendijk, Voorstraat 31, 3265 BT Piershil
  • gemeentehuis van Nissewaard, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse

Procedure

De provincie Zuid-Holland heeft het ontwerp provinciale inpassingsplan opgesteld in samenwerking met de initiatiefnemer Piershil B.V.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerp PIP en de bijbehorende documenten inmiddels vastgesteld. U kunt deze documenten gedurende 6 weken inzien en hierop schriftelijk en mondeling reageren.

Hoe kunt u reageren op het ontwerp provinciale inpassingsplan en de bijbehorende stukken?

U kunt een schriftelijke inspraakreactie ('zienswijze') geven op het ontwerp provinciale inpassingsplan Windpark Spui en de bijbehorende documenten van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016.

Uw schriftelijke zienswijze adresseert u onder vermelding van de titel 'Ontwerp PIP Windpark Spui’ en voorzien van uw naam, contactgegevens, handtekening en het DOS nr 2014 000 6861 aan:

  • E-mailadres:windenergie@pzh.nl
  • Postadres: Provincie Zuid-Holland t.a.v. mw. W. Croes, Postbus 90602, 2502 LP Den Haag
  • Telefonisch: mevrouw W. Croes: 0704418160

Faciliteren van schone energie

Een schone en toekomstbestendige energievoorziening, daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. En windenergie levert een cruciale bijdrage.

Alle provincies samen hebben met het Rijk afgesproken om 6000 MW aan windenergie op land te realiseren in 2020. Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW. Een moderne windmolen levert groene stroom voor ongeveer 1800 huishoudens.


Fotovisualisatie

Bekijk hoe windpark Spui er in deze fotovisualisatie uitziet.