2 Zeeën Mid-Term Review evenement op 25-26 april
Op 25 en 26 april organiseert Interreg 2 Zeeën een midterm review evenement in Gent. Het 2 Zeeën midterm review evenement zal de perfecte gelegenheid zijn om te zien wat het programma tot nu toe heeft gerealiseerd en hoe grensoverschrijdende samenwerking op specifieke onderwerpen concreet tot uitwerking is gekomen in de regio’s. Tijdens het event zullen er verschillende onderwerpen aan bod komen die interessant zijn voor overheid, onderzoeksinstituten en private bedrijven die bereid zijn te innoveren en te investeren. Peer-to-peer uitwisselingen zullen centraal staan en de netwerkmomenten zullen deelnemers in staat stellen om van elkaar te leren. Het event bestaat uit drie onderdelen zijnde, een expositieruimte, thematische sessies en technische sessies.

Expositieruimte

Voor alle programmabestuurders van het 2 Zeeën project en alle 68 goedgekeurde projecten is er ruimte om hun project tentoon te stellen. Bent u of kent u iemand die een Interreg 2 Zeeën subsidie heeft gekregen voor een project? Geïnteresseerden kunnen zich via het aanmeldformulier. Het is daarnaast ook mogelijk om met een andere partij één stand te hosten.

Thematische sessies

Er worden verschillende 2 Zeeën projecten geselecteerd die deelnemen aan een paneldiscussie. Het belangrijkste doel is enerzijds het bevangen van de toegevoegde waarde van grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de projectresultaten en anderzijds het bevangen van duurzaamheid en repliceerbaarheid van de instrumenten, methoden en best practices.

Thema’s die aan bod komen:

  1. Ontwikkelen van technologieën en het vinden van nieuwe niches in een kennisintensieve omgeving
  2. Aanpassen aan en bestrijden van nieuwe ziektes van de (vergrijzende) samenleving door het ontwikkelen van nieuwe methodes en behandelingen.
  3. Heroverweging uitgebreide zorg in de moderne samenleving
  4. Koolstofarme economie op het gebied van woning(bouw)
  5. Versterken van watermanagement in een klimaat veranderende omgeving
  6. Duurzame economie met minder vervuiling, meer hergebruik en recycling mogelijkheden

Technische sessies

De technische sessie is bedoeld voor uitwisseling van ervaringen en concreet advies tussen ervaren projectpartners en nieuwkomers over een specifiek onderwerp naar keuze. Bij registratie kunnen deelnemers de sessie selecteren die ze willen bijwonen. Het zal een interactieve workshop zijn met peer-to-peer uitwissingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.zuid-holland.eu/europe/news/news/news/nieuwsberichten/25-26-april-2-seas/