Provinciale (vaar)wegen getest: blijven we bereikbaar bij weersextremen? - Reageren

Gepubliceerd op 18 oktober 2018Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst goed bereikbaar blijven is de provinciale Infrastructuur getest op weersextremen zoals hoosbuien, hitte en droogte.

In de toekomst krijgen we vaker te maken met weersextremen. Met een 'klimaatstresstest' heeft de provincie in kaart gebracht welke knelpunten we daardoor kunnen verwachten bij onze wegen, vaarwegen en bruggen. Zo kunnen we nu al maatregelen nemen om schade en overlast door weersextremen en bodemdaling in de toekomst te beperken. Zuid-Holland is de eerste provincie die zo’n klimaatstresstest voor infrastructuur heeft afgerond.

Knelpunten aanpakken

De resultaten van de test laten een robuuste infrastructuur zien met een aantal mogelijke knelpunten waar schade en overlast door juiste maatregelen beperkt kan worden. Een aantal resultaten uit de test: 10% van de provinciale wegen kan kwetsbaar zijn voor overstromingen bij extreme hoosbuien. Bij verschillende bruggen kan het wegdek uitzetten door hitte. Voor een aantal vaarwegen geldt dat het waterpeil kan dalen bij droogte. In de duinen zijn bermen kwetsbaar voor droogte en brand.

De aandachtspunten uit de klimaatstresstest worden opgenomen in het reguliere beheer en onderhoud en ingepast in nieuwe projecten op de korte en lange termijn, het programma Zuid-Hollandse infrastructuur en de omgevingsvisie. Daarnaast worden de resultaten samen met partners in de regio bekeken. Waar nodig kan dit leiden tot vervolgafspraken met gemeenten, waterschappen, andere provincies en Rijkswaterstaat.

Klimaatadaptatie

De provincie werkt samen met waterschappen en gemeenten aan een klimaat-en bodemdalingsbestendig Zuid-Holland. In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle regionale en lokale overheden voor 2019 een klimaatstresstest hebben gedaan. Om de gemeenten hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de waterschappen en provincie Zuid-Holland voor alle gemeenten de online klimaatatlas. Hier kun je met een druk op de knop zien welke panden overstromen bij extreme regenbuien en waar problemen optreden door hitte of bodemdaling.


Volg @zuid_holland op Twitter