In startblokken voor regiodeal bodemdaling

Gepubliceerd op 5 september 2018Diverse overheden in het Groene Hart staan klaar om samen met het Rijk aan de slag te gaan voor een intensievere aanpak van bodemdaling. Daarvoor willen zij een regiodeal sluiten.

De provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden en de waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard hebben eind augustus een gezamenlijk voorstel ingediend voor het sluiten van de regiodeal. Dit is een instrument van de rijksoverheid om gezamenlijk in te zetten op regionale opgaven.

Bundelen van lokale, regionale en landelijke krachten

Het Groene Hart heeft te maken met de negatieve gevolgen van de zakkende veenbodem. Denk aan gevolgen voor funderingen, het onderhoud van wegen of gebruik van landbouwgronden. De aanpak vraagt om een gezamenlijke en langetermijninzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. De partijen zien het sluiten van een regiodeal als een kans om deze benodigde krachtenbundeling mogelijk te maken.

Regio-envelop

Al eerder dit jaar maakten overheden in het Groene Hart kenbaar bij het Rijk dat zij de bodemdaling gezamenlijk willen aanpakken via een deal. Dit bespraken zij tijdens een werkbezoek van de minister van LNV en staatssecretaris van IenW. Naast deze ministeries zijn in het voorstel ook BZK en EZK als partner in beeld. Met het indienen van het voorstel voor de regiodeal doen de partijen ook een beroep op de middelen uit de zogeheten regio-envelop, waar in totaal 950 miljoen euro mee gemoeid is. Concreet vragen ze om een bijdrage van 13 miljoen euro.

In het najaar van 2018 vindt een interdepartementale beoordeling plaats van alle voorstellen die landelijk worden ingediend voor regiodeals. Vóór het eind van het jaar zullen de ministers van LNV en BZK hierover een besluit nemen.


Meer informatie

Volg @zuid_holland op Twitter