RijnlandRoute: Romeinse vondsten in Leiden

Gepubliceerd op 6 oktober 2016In de Oostvlietpolder bij Leiden vond deze week een archeologische opgraving plaats. De sporen en vondsten wijzen op een nederzetting met één of enkele erven uit de Romeinse tijd. Naast sporen van paalkuilen en een waterkuil, is er veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten. Dat is heel opmerkelijk, omdat er meestal alleen scherven worden gevonden.

Vindplaats uit de Romeinse Tijd

Eerder proefsleuvenonderzoek  toonde al aan dat op dit terrein veel vondsten uit de Romeinse tijd in de grond zaten. De gemeente Leiden heeft dan ook, als bevoegd gezag, gezegd dat de vindplaats behouden moet blijven. In dit geval hield dat in om de vondsten niet in de bodem te laten, maar op te graven.

Analyse vondsten

De opgraving is inmiddels klaar. De archeologen werken nu alle gegevens uit. Een specialist onderzoekt bijvoorbeeld hoe oud de vondsten precies zijn en welke bijzonderheden er aan te zien zijn. Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport, dat de afsluiting vormt van het archeologisch onderzoek op deze locatie. De verwachting is dat dit rapport nog dit jaar zal verschijnen. Vondsten die in het kader van dit project worden gevonden worden op een later moment tentoongesteld. De provincie Zuid-Holland vindt het namelijk belangrijk dat erfgoed, in dit geval de archeologische opgraving behouden blijft en dat een breder publiek er kennis mee kan maken.

Nieuw poldergemaal

De opgraving vond plaats omdat op deze locatie eind 2016 gestart wordt met de bouw van een nieuw poldergemaal. Dit gemaal komt langs de Vlietweg, nabij nummer 66. De locatie is in overleg tussen provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland bepaald. Het nieuwe poldergemaal vervangt het gemaal Hofpolder, dat verderop richting Vlietland in de polder, op het toekomstig tracé van de RijnlandRoute, staat.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk - via de A44 - naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.


Video Romeinse vondsten

Foto's Romeinse vondsten

archeologie rijnlandroute
Archeologische vondst bij Leiden-Rijnlandroute
Rijnlandroute archeologische vondst
Romeinse vondst bij Leiden

Volg @zuid_holland op Twitter