Succesvolle subsidieregeling Publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Gepubliceerd op 29 juni 2017Met groot enthousiasme is van 1 januari 2017 tot en met 15 maart 2017 gereageerd op de subsidieregeling Publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Er zijn 26 aanvragen binnengekomen met voldoende punten om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Het totaal van de aanvragen ging het subsidieplafond te boven. Gezien de kwaliteit van de aanvragen heeft de provincie op 27 juni 2017 besloten aanvullende financiering beschikbaar te stellen zodat alle 26 projecten die voldoen aan de criteria subsidie kunnen ontvangen. In totaal wordt nu 370.000 euro beschikbaar gesteld.

De subsidieregeling maakt het mogelijk om meer publieksgerichte archeologische activiteiten te organiseren. Zo kunnen inwoners van Zuid-Holland beter, interactiever en vaak op originele wijze kennis maken met het verborgen verleden onder hun voeten. Subsidie wordt toegekend aan gemeenten, musea, oudheidskamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici.

Beleefbaar en benut erfgoed

Gedeputeerde Rik Janssen: "Ik ben blij dat wij via deze regeling kunnen voldoen aan de vraag vanuit de samenleving. Op deze manier kunnen we een stimulans bieden aan al de aanvragers om archeologische activiteiten voor een breed publiek te ontwikkelen". Het draagvlak onder inwoners van Zuid-Holland voor archeologie wordt hierdoor vergroot en leidt tot beter beleefbaar en benut archeologisch erfgoed in Zuid-Holland.

Museum Escape

Subsidie kon worden aangevraagd voor 1 of meerdere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden actief mee kunnen doen aan archeologie, waar schoolklassen er kennis mee kunnen maken of aan het inrichten van een originele archeologische tentoonstelling. Zo is in 2016 subsidie verleend voor een archeologische Escape Room: Museum Escape. In het Rijksmuseum van Oudheden is een mysterieuze houten transportkist van 20 m2 neergezet. Deze pop-up Escape Room is een unieke ervaring die archeologie op een nieuwe manier onder de aandacht brengt. Deelnemers worden uitgedaagd om aan de hand van puzzels, raadsels, aanwijzingen en zelfs authentieke archeologische objecten ons archeologische verleden te ontrafelen – binnen 45 minuten. De Escape Room is vanaf 1 juli te bezoeken.

Haags Historisch Festijn

Een ander voorbeeld is de bijdrage aan het Haags Historisch Festijn. Een tweedaags evenement op zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016. Het Haags Historisch Festijn brengt het Kasteel en het Koninkrijk tot leven en maakt op deze wijze het archeologisch erfgoed en haar geschiedenis toegankelijk voor jong en oud. Door duidelijk te maken dat het Binnenhof een kasteel was werd duidelijk hoe het regeringscentrum vanaf de 13e eeuw heeft gefunctioneerd als centrum van aansturing van het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Op de Hofvijver is het leven van een compagnie doorlopend uitgebeeld met wapenvertellingen en boogdemonstraties. Ook waren er schouwspelen op het Binnenhof met ridders en paarden. Men kon ook een wandeling door de Paleistuinen maken waarbij koninginnen over hun levensverhaal vertelden uit het 200-jarig koninkrijk.


Volg @zuid_holland op Twitter