Vergoeding bij te late beslissing
Iedereen die een aanvraag of een bezwaarschrift heeft ingediend bij de provincie, mag van ons verwachten dat we die aanvraag of dat bezwaarschrift snel en goed afhandelen.

Als u een aanvraag of een bezwaarschrift heeft ingediend bij de provincie krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat wanneer u een beslissing van ons krijgt. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend krijgt u binnen 12 of 18 weken een beslissing van ons. Natuurlijk doen wij er alles aan om uw aanvraag of bezwaar goed af te handelen én u op tijd onze beslissing te sturen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u recht hebben op een vergoeding. Die vergoeding is maximaal € 1.260.
Heeft u een aanvraag of een bezwaarschrift samen met anderen ingediend, dan wordt de vergoeding verdeeld onder alle aanvragers.

Voorwaarden

In de brochure 'Vergoeding bij niet tijdig beslissen' leest u wat u moet doen om deze vergoeding te krijgen en wanneer u wel en wanneer u geen recht heeft op deze vergoeding. Deze brochure vindt u onder 'Formulieren'.

Aanpak

U kunt de provincie in gebreke stellen met het digitale formulier 'Ingebrekestelling', dat u met DigiD kunt ondertekenen. U kunt de provincie ook een brief sturen. Dit formulier vindt u onder 'Formulieren'.

Vermeld in uw brief in ieder geval het volgende:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de datum waarop u de brief schrijft;
  • een omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift;
  • de datum en het nummer van de ontvangstbevestiging die u hierbij heeft gekregen;
  • het nummer van de rekening waarop wij de vergoeding kunnen overmaken;
  • uw handtekening.

Contact

Bel voor meer informatie naar de provincie,
via telefoonnummer 0704416622, of stuur een e-mail naar zuidholland@pzh.nl, onder vermelding van 'ingebrekestelling'.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag