De Romeinse Limes: Werelderfgoed
De Limes is de grens van het oude Romeinse Rijk. Vanwege de grote archeologische betekenis is de Limes voorgedragen om benoemd te worden tot UNESCO Werelderfgoed. Met plaatsing op de UNESCO Werelderfgoed lijst wordt de Limes erkend als gebied met cultuurhistorische waarden die uniek zijn in de wereld.


Het Nederlandse deel van de Limes is onderdeel van het grootste archeologische monument van Europa, lopend van Noord-Engeland tot de monding van de Donau in Roemenië. Delen van de Limes in Duitsland, Engeland en Schotland zijn al Werelderfgoed.

Bescherming van de Limes

De Limes bestond uit een militaire zone langs de toenmalige loop van de Rijn. Belangrijk voor de UNESCO nominatie is dat de archeologische vindplaatsen die samen de Limes hebben gevormd, voor lange tijd beschermd worden. Het gaat daarbij om restanten van de Romeinse weg en om de forten, wachttorens, Romeinse kampdorpen en grafvelden die langs de weg gelegen waren. In Nederland liggen deze vrijwel allemaal onder de grond en soms, zoals in Katwijk, ook onder water. De Limes is zo bijzonder dat we deze voor de volgende generaties willen behouden.
Het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en gemeenten werken samen om ervoor te zorgen dat deze archeologische vindplaatsen worden beschermd. Daarbij wordt aangesloten bij bestaande regels voor planologie en bescherming van archeologische vindplaatsen en monumenten.


Ook bewoners, vrijwilligersorganisaties, archeologen en universiteiten zijn nodig om de Limes te beschermen. We kunnen dit tenslotte niet alleen, maar alleen met steun en actieve bijdragen van derden. Werelderfgoed is van ons namelijk van ons allemaal om te  beschermen, te behouden en te beleven. Met de Erfgoedlijn Limes worden actieve bijdragen door derden ondersteund door de provincie.


romeinse_weg

Figuur 1 Rijnlandroute