Restauratie en herbestemming van rijksmonumenten
Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor behoud en restauratie van rijksmonumenten. Deze rijksmonumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland en verlenen kwaliteit en identiteit aan hun omgeving. Wij koesteren deze monumenten, waaronder de molens, landgoederen, binnenstedelijke monumenten en kerkgebouwen. De provincie Zuid-Holland houdt de monumenten in stand door restauratie te stimuleren en leegstand te voorkomen door middel van herbestemming.

Wat doet de provincie voor de restauratie van rijksmonumenten?

De provincie verleent €1,5 miljoen in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. Eigenaren van rijksmonumenten met een restauratiebehoefte in Zuid-Holland kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er onder meer sprake te zijn van minimaal 50% cofinanciering. Tevens wordt eenzelfde bedrag van €1,5 miljoen over de restauraties binnen de 7 erfgoedlijnen besteed. Met de provinciale bijdragen zijn diverse restauraties op gang gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de Sint Janskerk in Gouda, Molen den Arend in Bergambacht, de Vurensche sluis in Gorinchem en het park van kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.

Meer nadruk op herbestemming

De beste garantie om ons erfgoed te behouden is het weer een eigentijdse functie te geven en tegelijkertijd de waarden te behouden en te versterken. Dit speelt met name bij gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen zoals kerkgebouwen, fabrieken, brugwachtershuisjes en watertorens. De provincie vindt het onwenselijk dat deze gebouwen vervallen, leeg komen te staan of zelfs gesloopt worden. Soms gaat herbestemmen vanzelf. Maar meestal is het herbestemmen van monumenten een uitdaging, die vraagt om keuzes, nieuwe oplossingen en creativiteit. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunnen bestaande kwaliteiten worden ingezet? Wat is realistisch in de huidige markt? Samen met medeoverheden en private partijen wil de provincie kans op herbestemming zo groot mogelijk maken in haar rol als inspirator, verbinder en facilitator. Voorbeelden hiervan zijn het Zakkendragershuis in Schiedam en het mausoleum op de begraafplaats van Oud-Kralingen in Rotterdam.

In de afgelopen jaren heeft de provincie meerdere initiatieven voor herbestemming op gang geholpen met het financieren van ‘Adviezen op maat'. Voorbeelden hiervan zijn de Cichoreifabriek in Ouddorp, de watertoren in Zwijndrecht, landgoed Ockenburgh in Den Haag en de kasteelruïne inTeylingen.

Ook speelt herbestemming een belangrijke rol bij restauraties, waarvoor de provincie subsidie heeft verleend. Er kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen die de toegankelijkheid en duurzaamheid van een monument vergroten. Voor meer informatie over deze subsidieregeling zie Loket.