Publieksbereik archeologieDe provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed. Maak samen met ons dit erfgoed zichtbaar!

Door de subsidieregeling worden meer publieksgerichte archeologische activiteiten georganiseerd. Zo kan interactief en vaak op originele wijze kennis gemaakt worden met het verborgen verleden onder je voeten. Dit zijn onder meer archeologische publieksactiviteiten die leiden tot het zichtbaar maken van archeologische vondsten voor een breed publiek. De in 2020 aangepaste subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 wordt opengesteld van 1 augustus 2021 tot en met 21 september 2021.

In 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 is subsidie verstrekt aan verschillende activiteiten. Hieronder enkele hoogtepunten.


Archeologie in de Etalage

Alphen 2

In Alphen aan den Rijn is in de zomer van 2019 een unieke archeologische pop-up tentoonstelling gerealiseerd: een aantal winkeliers aan de Hooftstraat stelden hun etalages beschikbaar.

Publieksopgraving de Zanderij

Foto website PBA Zanderij

Inwoners uit Katwijk en omgeving hebben begin 2019 geholpen tijdens de publieksopgravingen in de Zanderij. Samen hebben zij de resten van maar liefst 5 boerderijen gevonden uit de Merovingische periode.

eXpeditie Zuid-Holland

Foto website PBA Expeditie Zuid-Holland

In 4 korte jeugdfilms zullen geschiedenis, archeologie en cultureel erfgoed op een beeldend én eigentijdse wijze worden gepresenteerd. Later 2020 verschijnen ze online.

Rolf Fiets & Wandel Route

Foto website PBA Rolf

In West-IJsselmonde is een interactieve archeologische fiets- en/of wandelroute langs opgravingslocaties gerealiseerd. Ook zijn verhalen over de avonturen van zwervertje Rolf in het gebied rond het jaar 1200 gepubliceerd.

Oog in oog met Julius Caesar

Afbeelding-Julius-Caesar

Sta oog in oog met Julius Caesar in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, een unieke gezichtsreconstructie van deze veroveraar. Ook is het boek 'Caesar in de Lage Landen. De Gallische Oorlog langs Rijn en Maas' gepubliceerd.

Archeo3D reis door de tijd

reis door de tijd

Maak een reis in de tijd door de bewoningsgeschiedenis van de provincie Zuid-Holland met deze indrukwekkende 3D-animatiefilm. Bekijk hoe onze provincie er uit zag vanaf 5000 voor Chr. tot de ontwikkeling van de steden in de 13e eeuw).

Archeoloog voor een dag!

streekmuseum goeree

In het Streekmuseum op Goeree-Overflakkee kunt u ontdekken wat u allemaal in de grond kunt vinden door op ontdekkingstocht te gaan naar oude gebruiksvoorwerpen van de Romeinen en uit de Middeleeuwen.

Time Travel Den Haag-Ockenburgh

timetravel

Beleef via de Time Travel app Den Haag-Ockenburgh in een digitale reconstructie Romeinse fort Ockenburgh uit de 2de eeuw.