Digitalisering van erfgoedcollectiesBij erfgoedinstellingen die over een collectie beschikken, bestaat een sterke behoefte aan meer (basis)kennis over het digitaliseren van hun collecties. Maak ook je eigen Canon aan. Digitaliseer je collectie. Bekijk het filmpje hiernaast.

De provincie stimuleert ook in 2021 collectie beherende erfgoedinstellingen om hun collecties digitaal te ontsluiten via het programma 'Digitalisering cultureel erfgoed Zuid-Holland'. Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland) en Erfgoedhuis Zuid-Holland biedt de provincie erfgoedinstellingen 3 programmaonderdelen aan die de digitale beschikbaarheid van erfgoedcollecties ondersteunen, professionaliseren en promoten.

De provincie wil samen met anderen erfgoed helpen beschermen, beleefbaar maken en benutten, zodat het een waardevolle toekomst krijgt. Digitalisering is hiervan een mooi voorbeeld. Door culturele erfgoedcollecties digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het grote publiek blijft ons erfgoed ook voor de toekomst behouden.

1. Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

Erfgoedinstellingen kunnen ook in 2021 een financiële bijdrage voor het digitaliseren van hun collectie aanvragen bij het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland. Dit themafonds wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Zuid-Holland). Het fonds daagt erfgoedinstellingen uit om nieuwe verbindingen aan te gaan met publieksgroepen die normaal gesproken wat verder van de instellingen afstaan. Aanvragen kunt u indien bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

2. Steunpunt voor Digitalisering van Erfgoedcollecties

Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert in opdracht van de provincie een steunpunt voor erfgoedinstellingen. Met het steunpunt wordt beoogd de (basis)kennis over digitaliseren en het delen van deze kennis te vergroten. In 2021 worden verschillende (online) cursussen en diensten aangeboden om medewerkers en vrijwilligers van erfgoedinstellingen te ondersteunen op het gebied van digitalisering van hun collectie(s). Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op Erfgoedhuis Zuid-Holland.

3. Digitaal platform Zuid-Holland

Voor het toegankelijk maken van de Zuid-Hollandse erfgoedcollecties is een eigen digitaal platform beschikbaar: de Canon van Zuid-Holland. In de Canon van Zuid-Holland worden in afzonderlijke vensters verhalen verteld over kunstwerken, kunstvoorwerpen, gebeurtenissen, personen et cetera. Onderwerpen over de geschiedenis van Zuid-Holland en die we als samenleving belangrijk genoeg vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven. Het Zuid-Hollandse platform is voor iedereen gratis toegankelijk.

Voor vragen en meer informatie: .


Maak uw eigen Canon