Ontstaan van Holland




Wat weet u over het ontstaan van Holland? De provincie Zuid-Holland brengt samen met gemeenten, (historische) verenigingen en haar inwoners, het verhaal over het Ontstaan van Holland tot leven!

Video Ontstaan van Holland

Vondsten uit de periode 1000-1300 lenen?

stoel van overschie

Het Provinciaal Archeologisch Depot voor bodemvondsten bewaart en beheert archeologische vondsten. Objecten uit 1000-1300 behoren hier ook bij, zoals de stoel van Overschie. Het is mogelijk deze objecten in bruikleen te nemen. Kijk op de depot website voor meer informatie.

De geschiedenis van het Ontstaan van Holland

Beeldmerk Ontstaan van Holland

Duizend jaar geleden werden de eerste stappen gezet naar de vorming van het hedendaagse Holland.