Ontstaan van HollandWat weet u over het ontstaan van Holland? De provincie Zuid-Holland brengt samen met gemeenten, (historische) verenigingen en haar inwoners, het verhaal over het Ontstaan van Holland tot leven!

Video Ontstaan van Holland

Vondsten uit de periode 1000-1300 lenen?

stoel van overschie

Het Provinciaal Archeologisch Depot voor bodemvondsten bewaart en beheert archeologische vondsten. Objecten uit 1000-1300 behoren hier ook bij, zoals de stoel van Overschie. Het is mogelijk deze objecten in bruikleen te nemen. Kijk op de depot website voor meer informatie.

Zuid-Holland Kustzone in HisGIS

In het Historisch Geografisch Informatiesysteem (HisGIS) is nu ook de informatie van het oudste kadaster (1832) beschikbaar. Bekijk hier de Zuid-Holland Kustzone!

De geschiedenis van het Ontstaan van Holland

Beeldmerk Ontstaan van Holland

Duizend jaar geleden werden de eerste stappen gezet naar de vorming van het hedendaagse Holland.