Onderzoek door Willemijn RozemullerWillemijn Rozemuller heeft na een bachelor Kunstgeschiedenis de master Middeleeuwen en Renaissance Studies aan de Universiteit Utrecht voltooid. Tijdens haar master liep ze stage bij het Muiderslot, waar ze in contact kwam met de graven van Holland, het graafschap Holland en het ontstaan van Holland. Haar interesse werd gewekt en meerdere vakken wist ze op dit onderwerp te betrekken. Zo onderzocht ze gedurende haar master de gravenreeksen, de grafelijke huwelijkspolitiek en onderzocht ze het culturele mecenaat van het graafschap. Aan het einde van de master richtte ze haar masterthesis op de graven van Holland. Haar masterthesis ‘Graven naar betekenis’ onderzoekt de betekenis van de combinatie heraut – graven – tekst – de dood, in de Haarlemse gravenportretten daterend uit het einde van de vijftiende eeuw.

Met dit specialisme helpt Willemijn nu de provincie Zuid-Holland met het opstarten en vormgeven van het project ‘Ontstaan van Holland’! Omdat ze graag haar kennis wil delen, probeert ze nu anderen aan te sporen om hetzelfde te doen en ook een onderzoek naar deze periode te starten.

Lees het onderzoek van Willemijn: http://studenttheses.library.uu.nl/search.php?language=nl&qry=graven+naar+betekenis