Wat kan ik doen?Bent u enthousiast over het project ‘Ontstaan van Holland’ en wilt u graag een bijdrage leveren? U kunt op verschillende manieren het project ondersteunen.

Onderzoek doen naar deze periode

Over de periode 1000 - 1300 bestaan nog veel vraagtekens. Zo staan er in onze Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie (POA) enkele voorbeelden van vragen die nog beantwoord moeten worden. Mocht een ander onderwerp uit deze tijd u meer aanspreken, bijvoorbeeld de ontginningen of een specifiek cultureel aspect, dan kan dat natuurlijk ook. Er is immers nog genoeg te ontdekken!

De inwoners van Zuid-Holland bekend maken met het Ontstaan van Holland

We zijn nog op zoek naar partners die de inwoners van Zuid-Holland willen informeren over het Ontstaan van Holland door het organiseren van publieksvriendelijke activiteiten, zoals een tentoonstelling, een rondleiding of een festival. Mogelijk komt uw actviteit in aanmerking voor subsidie vanuit de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Deze subsidieregeling heeft eerder gezorgd voor een reizende tentoonstelling over het Ontstaan van Holland.

Meld u aan

Bent u net zo enthousiast als wij over het project ‘Ontstaan van Holland’? Laat ons weten wanneer u ook onderzoek doet of wilt gaan doen naar de periode 1000-1300 of wanneer u een activiteit wilt organiseren. Vul dan het contactformulier in.

Of stuur een mail uw naam, organisatie/functie en telefoonnummer.


Ook interessant

Lees het boek:

E.H. de Boer & E.H.P. Cordfunke, Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580)