Handreiking Verduurzamen monumentenDe provincie verstrekt subsidie om leegstand en verval van Zuid-Hollandse rijksmonumenten zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarbij vragen wij ook aandacht voor de noodzaak het energieverbruik van monumenten te verminderen en waar mogelijk over te gaan op duurzame energiebronnen.

Dit levert u als monumenteigenaar of -exploitant, naast een CO2-besparing, ook een lagere energierekening op en dus een kostenbesparing. Dit maakt monumenten toekomstbestendig en bevordert instandhouding van het monument.

Hieronder staan een aantal eerder verschenen handreikingen voor het verduurzamen van (rijks)monumenten.

Verduurzamen van (rijks)monumenten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het toekomstbestendig maken van een monument vraagt om een passende aanpak. Ieder monument is anders qua functie, grootte, vorm e.d. Duurzamer maken start vaak met kleine maatregelen. Denk aan energiezuinige CV, tochtstrips of gordijnen/luiken voor de ramen. Maar ook grotere maatregelen zijn soms mogelijk, zoals zonnepanelen, warmte-installaties, isolatie of speciale bouwmaterialen. De RVO geeft u informatie over wat u kunt doen om rijksmonumenten duurzamer te maken. Kijk op de website van de RVO.

Monumenten.nl

Nationaal restauratiefonds

Monumenten.nl is de wegwijzer in Monumentenland en geeft eigenaren van monumentale panden onder meer informatie over kopen, onderhouden en verduurzamen. Het bevat praktische tips, voorbeeldprojecten voor inspiratie, informatie over wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden en een handige bedrijfsgids. Kijk op monumenten.nl.

Herbestemming.nu

Restauratiefonds

Herbestemming.nu ondersteunt initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen bij hun plannen met kennis en praktijkvoorbeelden. Kijk op Herbestemming.nu.

Community.monumenten.nl

Platform van monumenteigenaren, professionals en liefhebbers

In de Monumenten Community zijn eigenaren, professionals en liefhebbers actief met jarenlange ervaring en specialistische kennis. Zij delen ervaringen, verhalen en tips. U kunt meepraten op dit online platform of elkaar ontmoeten tijdens een bijeenkomst. De community bevat verschillende groepen waaronder een groep ‘Duurzaamheid en energiebesparing’.  Kijk op Community.monumenten.nl.

Isolatie van monumenten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Deze gids biedt eigenaren van historische panden een overzicht van de stappen die zij moeten nemen als zij hun pand willen verduurzamen door middel van na-isolatie. Dat kan zijn voor het gehele pand, maar ook voor slechts één ruimte. Per stap worden voor- en nadelen tegen elkaar afgezet en worden de belangrijkste aandachtspunten benoemd. Kijk op de website van de RCE.

Verduurzamen van kerken

Provincie Noord-Holland

Handleiding energie besparen voor kerken in de provincie Noord-Holland. Bekijk de website.

Praktijkvoorbeelden Duurzaamheid van historische gebouwen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Voorbeeldprojecten van verduurzamen erfgoed. Bekijk de website van de RCE.

Restauratiewijzer stappenplan

Restauratiefonds

Op de website van het restauratiefonds is een handig stappenplan opgenomen voor het restaureren van een monument, eventueel in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen. Het stappenplan is geschreven voor de particulier die een monument gaat kopen als woonhuis, maar is breder toepasbaar.

Elektriciteit opwekken bij monumenten of historische gebouwen

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windenergie? Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Ook wanneer dit op eigen dak of terrein niet kan, zijn er duurzame oplossingen. Zoals aansluiting bij een energiecoöperatie of gebruikmaken van groene energie. Op de webpagina van de RCE worden de verschillende manieren om gebruik te maken van duurzame elektriciteit toegelicht.

Routekaart Verduurzaming Monumenten

Op deze site staan alle activiteiten die worden ondernomen in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De Routekaart Verduurzaming Monumenten bevat de gezamenlijke strategie van alle betrokken organisaties om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO₂-reductie. Het verduurzamen van de monumenten staat centraal, maar zeker zo belangrijk is het behoud van de monumentale waarden en het in gebruik houden van monumenten. De Routekaart Verduurzaming Monumenten is een van de twaalf Routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Al die Routekaarten samen moeten leiden tot het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs voor de maatschappelijk vastgoedsector. In het najaar van 2018 heeft de monumentensector een eerste Routekaart verduurzaming monumenten aangeboden aan de klimaattafel `gebouwde omgeving’.


Bron: Restauratiefonds en fotograaf Ingrid de Roode