Handreiking Verduurzamen monumentenDe provincie verstrekt subsidie om leegstand en verval van Zuid-Hollandse rijksmonumenten zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarbij vragen wij ook aandacht voor de noodzaak het energieverbruik van monumenten te verminderen en waar mogelijk over te gaan op duurzame energiebronnen.

Dit levert u als monumenteigenaar of -exploitant, naast een CO2-besparing, ook een lagere energierekening op en dus een kostenbesparing. Dit maakt monumenten toekomstbestendig en bevordert instandhouding van het monument.

Hieronder staan een aantal eerder verschenen handreikingen voor het verduurzamen van (rijks)monumenten.

Verduurzamen van (rijks)monumenten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het toekomstbestendig maken van een monument vraagt om een passende aanpak. Ieder monument is anders qua functie, grootte, vorm e.d. Duurzamer maken start vaak met kleine maatregelen. Denk aan energiezuinige CV, tochtstrips of gordijnen/luiken voor de ramen. Maar ook grotere maatregelen zijn soms mogelijk, zoals zonnepanelen, warmte-installaties, isolatie of speciale bouwmaterialen. De RVO geeft u informatie over wat u kunt doen om rijksmonumenten duurzamer te maken. Kijk op de website van de RVO.

Monumenten.nl

Nationaal restauratiefonds

Monumenten.nl is de wegwijzer in Monumentenland en geeft eigenaren van monumentale panden onder meer informatie over kopen, onderhouden en verduurzamen. Het bevat praktische tips, voorbeeldprojecten voor inspiratie, informatie over wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden en een handige bedrijfsgids. Kijk op monumenten.nl.

Herbestemming.nu

Restauratiefonds

Herbestemming.nu ondersteunt initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen bij hun plannen met kennis en praktijkvoorbeelden. Kijk op Herbestemming.nu.

Community.monumenten.nl

Platform van monumenteigenaren, professionals en liefhebbers

In de Monumenten Community zijn eigenaren, professionals en liefhebbers actief met jarenlange ervaring en specialistische kennis. Zij delen ervaringen, verhalen en tips. U kunt meepraten op dit online platform of elkaar ontmoeten tijdens een bijeenkomst. De community bevat verschillende groepen waaronder een groep ‘Duurzaamheid en energiebesparing’.  Kijk op Community.monumenten.nl.

Isolatie van monumenten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Deze gids biedt eigenaren van historische panden een overzicht van de stappen die zij moeten nemen als zij hun pand willen verduurzamen door middel van na-isolatie. Dat kan zijn voor het gehele pand, maar ook voor slechts één ruimte. Per stap worden voor- en nadelen tegen elkaar afgezet en worden de belangrijkste aandachtspunten benoemd. Kijk op de website van de RCE.

Verduurzamen van kerken

Provincie Noord-Holland

Handleiding energie besparen voor kerken in de provincie Noord-Holland. Bekijk de website.

Praktijkvoorbeelden Duurzaamheid van historische gebouwen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Voorbeeldprojecten van verduurzamen erfgoed. Bekijk de website van de RCE.

Restauratiewijzer stappenplan

Restauratiefonds

Op de website van het restauratiefonds is een handig stappenplan opgenomen voor het restaureren van een monument, eventueel in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen. Het stappenplan is geschreven voor de particulier die een monument gaat kopen als woonhuis, maar is breder toepasbaar.


Bron: Restauratiefonds en fotograaf Ingrid de Roode