Subsidiemogelijkheden bij verduurzamen monumentenVaak is het mogelijk de verduurzaming van het (rijks)monument met behulp van een lening of subsidie te bekostigen. Een aantal gemeenten in de provincie Zuid-Holland heeft eigen subsidieregelingen voor verduurzaming. De provincie Zuid-Holland verleent ook subsidie voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen ten behoeve van herbestemming van Rijksmonumenten. Meer informatie, bekijk de Subsidie Rijksmonumenten restauratie en herbestemming.

Andere subsidiemogelijkheden:

Duurzame Monumenten-Lening

Restauratiefonds

Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Met de Duurzame Monumenten-Lening kan een eigenaar van een (rijks)monument tegen een lage rente geld lenen. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen ten behoeve van energiebesparende maatregelen.

Investeringssubsidie Duurzame energie (ISDE)

RVO

De Investeringssubsidie Duurzame energie (ISDE) geeft eigenaren een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Bekijk de regeling op de website van RVO.

Subsidie Energiebesparing eigen huis

RVO

Vereniging van Eigenaren (VvE), woonverenigingen en wooncoöperaties kunnen voor energiebesparende maatregelen in monumentale gebouwen en/of appartement(en) gebruikmaken van de Subsidieregeling Energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen (monumenten) wonen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. Bekijk de subsidie op de website van RVO.

Overige provinciale regeling:

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

Deze subsidie kan worden verstrekt voor de koop en installatie van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van uw dak aan een energiecoöperatie. Indien een dak nu niet geschikt is voor zonnepanelen kunt u subsidie krijgen om het dak beschikbaar te maken, bijvoorbeeld door asbest te verwijderen maar ook door te kiezen voor lichtgewichtpanelen. Bekijk de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland.


Bron: Restauratiefonds en fotograaf Ingrid de Roode