Natuur en landbouw gaan hand in hand in Oukoop

Gepubliceerd op 11 juni 2018Natuurpolder Oukoop is klaar. Dat werd gevierd met een open dag. Opvallend: in deze polder gaan natuur en landbouw samen.

Het was druk tijdens de open dag op 9 juni. Op Natuurboerderij Hoeve Stein werden vele gratis ijsjes uitgedeeld en tientallen geïnteresseerden genoten van de wandelingen-met-boswachter. Aanleiding voor de open dag was de opening van natuurpolder Oukoop. De afgelopen jaren is hard gewerkt om deze polder om te vormen van een gebied met intensieve veehouderij naar natuur. Agrariërs Ardy en Ivanka de Goeij kregen daarbij ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Deze partijen openden dan ook met enig ceremonie het nieuwe natuurgebied. De nieuwe wethouder, Robèrt Smits, gedeputeerde Han Weber en provinciehoofd van Staatsbosbeheer Jasper Kuipers overhandigden het echtpaar De Goeij een vlag met het logo van hun Natuurboerderij Hoeve Stein.

Voorbeeld

Han Weber prees de familie De Goeij: “Jullie hebben enorm doorzettingsvermogen getoond. Wij als overheden hebben het jullie niet altijd makkelijk gemaakt met onze regeltjes en procedures. Het is fantastisch dat het nu toch is gelukt om hier natuur en landbouw te combineren.”

Oukoop is onderdeel van de nieuwe natuurzone die van de Krimpenerwaard tot de Nieuwkoopse Plassen gaat lopen. “Als provincie stimuleren we dat agrariërs in deze zone zelf de natuur gaan beheren en dat combineren met hun bedrijf. Daar investeren wij ook in. De familie De Goeij is een voorbeeld voor iedereen die aan de slag wil met deze ‘natuurinclusieve’ landbouw.”

Spin in het web

Hoeve Stein is de spin in het web van Oukoop. De 150 koeien van de boerderij lopen in het natuurgebied en in de stal is een informatiecentrum van de wandelroute door de natuur. Ardy de Goeij verzorgt nu niet alleen zijn koeien, maar ook de natuur. Voor zijn koeien heeft hij 106 hectare eigen grond en 80 hectare die hij pacht van Staatsbosbeheer.

Veenweidenatuur

In Oukoop komt de veenweidenatuur nu snel tot bloei. Delen van het gebied zijn vochtig of nat gemaakt, waardoor bloemen terugkomen die bijna verdwenen leken: koekoeksbloem, ratelaar en kattenstaart. De weidevogels en moerasvogels weten het gebied te vinden. Grutto’s, kieviten en tureluurs broeden weer in Oukoop.


Volg @zuid_holland op Twitter