De Crezéepolder ligt er stil bij …

Gepubliceerd op 17 februari 2016Het is rustig in de polder: de graafmachines zijn weg. Is het gebied al klaar? “Nee hoor,” Lacht Jan Stuij, projectleider van aannemer Baars. “Deze stilte is tijdelijk.” Want hoewel er al heel veel werk is verzet, zit er ook nog het nodige in de pijplijn. “Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de laatste fase.”

De relatieve rust heeft te maken met het vele grondverzet dat heeft plaatsgevonden. Jan Stuij: “De grond in de ophogingen heeft een bepaalde tijd rust nodig om in te klinken en te ‘zetten’.” Bovendien heeft het werk te maken met een verplichte winterstop: er mag tussen 1 oktober en 1 april niet in de dijklichamen gewerkt worden. “En omdat de meeste nog uit te voeren werkzaamheden in de dijken moeten plaatsvinden, ligt het werk buiten dus even stil,” verklaart Jan.

Noodzakelijke voorzieningen

Sinds de uitgebreide kennismaking door omwonenden met het gebied in het voorjaar en de nazomer van 2015, zijn er tal van werkzaamheden verricht.

“Voor we het natuurgebied onder invloed van het getij kunnen brengen, moeten alle noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen.” Jan doelt op het recente ophogen van de bermen van de Veerdam, Oostmolendijk (die het achterland beschermt) en de Kanteldijk (naast de tunnel in de snelweg). “Straks, in de nieuwe situatie, moeten die voldoende stevigheid hebben om het water te kunnen trotseren.”

Bij de start van het werk is de drinkwaterwinning door Oasen uit voorzorg stilgelegd om ieder nadelig effect op het drinkwater te voorkomen. De putten en het drinkwaterterrein van Oasen zijn verhoogd en er komt een toegang naar het drinkwaterterrein. Later in 2016 zullen de putten weer in gebruik worden genomen.

Ook voor het waterschap Hollandse Delta moet het nodige worden aangepast voor het inlaten van zoet water in het achterland. “De hevelvoorziening wordt geautomatiseerd en de hevelput opgehoogd.” Verder zal aannemer Baars het haventje nabij de Veerdam baggeren. “Hier komen ook praktische zaken om de hoek kijken. We zullen een oeververdediging aanbrengen en een anti-invaarvoorziening maken. Die moet voorkomen dat er boten in het gebied terechtkomen.” Vervolgens worden de brug en de overige recreatievoorzieningen aangebracht.

Onder getij

Wanneer zit het werk er dan op? “Voorlopig zijn we nog niet weg. Zo rond de zomer verbinden we de wandelroute met de naastgelegen recreatiegebieden in de Gorzen.” Als dan ook de beplanting is aangebracht naast het Oasen terrein en de grasmat op de omliggende dijken sterk genoeg is, wordt het tijd om het gebied onder getij te brengen. “Waarschijnlijk maken we de doorsteek in de Veerdam rond het najaar van 2016.” Helemaal met zekerheid is dat niet te zeggen. “Zo’n opening kan alleen als de nieuw ingezaaide grasmat op de omliggende dijken voldoende sterk is.” Het waterschap Hollandse Delta toetst deze sterkte. “Pas als zij groen licht geven, kunnen we de doorsteek graven en zit ons werk er op,” besluit Jan Stuij.

De Crezéepolder ligt bij Ridderkerk buitendijks aan de rivier de Noord en is voorzien van een voorkade. Het project rondom deze 72 hectare grote polder herstelt de oorspronkelijke natuur van vóór de inpoldering. Hiervoor wordt de voorkade doorgestoken, zodat het water bij eb en vloed weer de polder in en uit kan stromen. Dit spectaculaire getijdengebied zal dan vogels, vissen, amfibieën, insecten (libelles!) en bijzondere planten aantrekken waar wandelaars volop van zullen genieten.