Eb en vloed in de Crezéepolder

Gepubliceerd op 14 juli 2016Binnenkort stromen eb en vloed door de Crezéepolder. Daarmee krijgt Ridderkerk en omstreken er een mooi natuur- en recreatiegebied bij. Het plan is om in het najaar het natuurgebied onder invloed van het getij te brengen. Wat kun je hier van verwachten?

Als de inrichting klaar is en het waterschap Hollandse Delta groen licht geeft, wordt in het najaar de Crezéepolder aangesloten op de rivier de Noord. Janneke Govers, projectleider van de provincie Zuid-Holland: “Dan wordt er een opening gemaakt in de Veerdam en krijgt het water vrij spel in de Crezéepolder.”

Het wordt een spectaculair natuurgebied met een getijslag van rond de 90 centimeter. Bij eb ziet dit gebied er daardoor heel anders uit dan bij vloed. Hierdoor is het gebied geen uur hetzelfde.

Door de afwisseling tussen hoog en laag water met droogvallende platen vertoeven er veel vogels. “Waarschijnlijk trekt het gebied ook bevers aan; die zitten al in het aangrenzende natuurgebied Ridderkerkse Griend", vermoedt Janneke

Wandelroutes en vogelkijkschermen

Voor wie de benen wil strekken of vogels wil kijken, komen er volop wandelroutes door het gebied. Vanaf de parkeerplaats aan de Oostmolendijk voeren een lange struinroute en 2 kortere wandelroutes het gebied in. “We zorgen voor veel variatie. Je loopt beurtelings over graspaden, halfverharde paden en een stuk asfalt voor wie slecht ter been is of met de kinderwagen op pad gaat.”

De wandelingen zullen zeer gevarieerd zijn. “Je komt door hogere begroeiing zoals wilgenbosjes, maar ook langs rietkragen en kreken. Ook de rivier beleef je volop als je naar en langs de Noord loopt. Je kunt over het graspad ook verder lopen langs de rivier naar de brug over de doorsteek, waar je kunt kiezen voor een bezoek aan het naastgelegen recreatiegebied De Gorzen of terug naar de parkeerplaats."

Dieper in het gebied bij de getijdenkreek komt aan beide kanten een vogelkijkscherm. “Je komt daar via struin- en vlonderpaden, natte voeten zijn niet uitgesloten. Maar dan kun je wel in alle rust naar lepelaars en andere watervogels kijken die op en rond het vogeleiland te zien zijn.”

Vroeger… en nu!

De invloed van eb en vloed was vroeger bij ons veel groter dan nu. De Noordzee drong bij vloed heel ver het land binnen. Daardoor ontstond er ook op de rivieren en bijvoorbeeld in de Biesbosch meters verschil tussen eb en vloed. Het water van de zee is zout, dus drong er ook zout water het land in. Dicht bij de zee was het water zouter. Hoe verder je van de zee afkwam, hoe minder zout het werd. Ergens halverwege ontstond brak water.

Eb en vloed zorgde ervoor dat het landschap er steeds anders uitzag. Niet alleen met of zonder al dat water, maar ook omdat de stromingen diepe kreken in het landschap uitschuurden en zorgden voor het aangroeien en weer verdwijnen van stukken land.

Na de afdamming van het Haringvliet in 1971, verdwenen veel van dit soort buitendijkse natuurgebieden in Zuid-Holland. “In gebruik genomen door de industrie of door de landbouw. Waar het kan geven we de natuur nu weer een kans en brengen we de invloed van de zee weer een klein beetje terug.” Goed voor de mensen die er in de buurt wonen, goed voor het laten terugkeren van planten- en diersoorten die hier thuis horen", vindt Janneke.


Crezee in ebstand

Crezee in ebstand

Crezee tussen eb en vloedstand

Crezee tussen eb en vloedstand

Crezee in vloedstand

Crezee in vloedstand