Natuur Crezéepolder volledig onder getij

Gepubliceerd op 22 november 2016Het nieuwe natuur- en wandelgebied de Crezéepolder, op grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht, staat sinds 16 november 2016 onder invloed van het getij. Rond de klok van 12 uur werden de laatste happen grond afgegraven, waarna het water de kreken instroomde. Vanaf nu zal het gebied dagelijks op het ritme van het getij vol en leeg stromen. Zoetwatergetijdennatuur trekt bijzondere dier- en plantensoorten aan en levert een prachtig wandel- en vogelgebied op.

De provincie Zuid-Holland is in april 2015 van start gegaan met de omvorming van de Crezéepolder tot 72 hectare groot waterrijk natuur- en wandelgebied. De aansluiting van de polder op het getij in de Noord is de laatste stap in de ontwikkeling van het natuurgebied.

Toegankelijk

Nu de aansluiting van de Crezéepolder op de rivier de Noord een feit is, is het gebied toegankelijk voor publiek. Dankzij nieuwe paden, vogelschermen en een brug kunnen bezoekers er heerlijk wandelen en vogels spotten. Er zijn verschillende wandelroutes in en om het gebied mogelijk. Ook is een aansluiting gemaakt met het naastgelegen natuurgebied, de Ridderkerkse Grienden en Gorzen. Daarmee is een 10 kilometer lange aaneengesloten wandelroute door het groen ontstaan.

Herstel van Zoetwatergetijdennatuur

De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen 15 jaar tientallen waterrijke natuurgebieden als de Crezéepolder aangelegd tussen de Biesbosch en de Noordzeekust. Alles bij elkaar zo’n 2.000 hectare natuur. Hierdoor heeft het achterland weer contact met de zee en trekken zeldzame vogels en dieren heen en weer. De bever zit al in het Haringvliet en de visarend is in augustus al jagend in de Crezéepolder gespot. Een bewijs dat het aan elkaar koppelen van kleine losse getijdenatuurgebieden langs de rivieren tot één grootschalige woon-, broed-  en foerageergebied voor vogels, goed werkt.


Damdoorbraak Crezeepolder-Deltanatuur

Damdoorbraak Crezéepolder - Deltanatuur op 16 november 2016

Volg LandschapZH op Twitter