Geen gevaar volksgezondheid door vogelsterfte in Crezéepolder

Gepubliceerd op 26 september 2017In natuurgebied Crezéepolder tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht is geen sprake van het voor mensen gevaarlijke vogelgriepvirus. Dat blijkt uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit. In het gebied werden vorige week enkele tientallen vogels dood aangetroffen.

De dode vogels werden tussen het riet aangetroffen bij de Schaardijk en de Kanteldijk. In de afgelopen dagen zijn er nog enkele dode vogels aangetroffen. Er is een duidelijk dalende trend waarneembaar.

Gebied blijft toegankelijk

Alle dode vogels zijn geruimd. De wandelpaden liggen niet in de buurt van de plek waar de dode vogels zijn aangetroffen. Het gebied blijft daarom gewoon toegankelijk. Wel verzoekt de provincie bezoekers zich nadrukkelijk te houden aan de bezoekregels. Wandel op de daarvoor bestemde paden en houd de hond aan de lijn. Als er nieuwe dode vogels zijn, wordt afgeraden om daarbij in de buurt te komen.

Monitoring

Hoewel er geen gevaar voor de volksgezondheid is blijven provincie en Rijkwaterstaat de komende tijd het gebied wel in de gaten houden om de vinger aan de pols te houden.

De doodsoorzaak van deze dieren is onbekend. Door de lage temperaturen van het water is de kans op botulisme gering. Visuele inspectie van het oppervlaktewater heeft ook geen chemische verontreinigingen in beeld gebracht.

Crezéepolder

De Crezéepolder is een polder tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht en ligt recht tegenover Alblasserdam. De voormalige landbouwpolder dient als waterberging en zoetwatergetijdengebied en is toegankelijk voor publiek. Er zijn verschillende wandelroutes in en om het gebied mogelijk. Ook is vorig jaar een aansluiting gemaakt met het naastgelegen natuurgebied, de Ridderkerkse Grienden en Gorzen. Daarmee is een 10 kilometer lange aaneengesloten wandelroute door het groen ontstaan.


Volg @zuid_holland op Twitter