Verkoop gronden Crezeepolder en Nieuwlekkerland uitgesteld

Gepubliceerd op 8 november 2017De provincie heeft voorjaar 2017 een proces opgestart voor onder ander de openbare verkoop van grond in de Crezeepolder en de polder Nieuw-Lekkerland. Helaas is nu gebleken dat er in dit verkoopproces intern procedurele fouten zijn gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben op grond daarvan besloten niet tot gunning over te gaan.

Met de verkoop regelt de provincie ook het duurzaam beheer van deze gebieden, die alle deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Helaas is nu gebleken dat er in dit verkoopproces intern procedurele fouten zijn gemaakt. In het belang van een zorgvuldige procedure hebben Gedeputeerde Staten daarom besloten de inschrijving voor de Crezeepolder en de polder Nieuw-Lekkerland niet te gunnen en het proces na wijzigingen over te doen.

Het streven is om zo mogelijk in het eerste kwartaal van 2018  een nieuwe verkoopprocedure voor de Crezeepolder te starten. Aankondigingen hiervoor zullen via de provinciale website en lokale media worden gedaan. Omdat er voor Nieuw-Lekkerland maar 1 inschrijver voldeed aan de gestelde eisen zal met deze aanbieder een gesprek volgen.


Volg @zuid_holland op Twitter