Provincie zoekt nieuwe beheerder voor Spuimond-Oost

Gepubliceerd op 13 juli 2018De provincie zet zich in voor sterke natuur in Zuid-Holland en zoekt om die reden een geschikte beheerder voor natuurgebied Spuimond-Oost in Korendijk. Geïnteresseerden kunnen zich tot 5 oktober inschrijven.

De nieuwe beheerder wordt ook eigenaar van het Spuimond-Oost. Via verkoop regelt de provincie het toekomstig en duurzaam beheer van het gebied, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland.

Bijzondere vogels

Het gebied Spuimond-Oost is 64 hectare groot en ligt in de gemeente Korendijk. Het gebied is in 2017 ingericht en bestaat uit open water, slikken, moeras en grasland. Het gebied is bijzonder vanwege de invloed van eb en vloed en het trekt grote aantallen vogels aan, waaronder kluut, bergeend, pijlstaart en kleine plevier. Bezoekers kunnen deze vogels goed zien vanuit de aanwezige vogelkijkhut. Ook de bever is al in het gebied gesignaleerd.

Natuurbeheer

Om het leefgebied voor deze bijzondere soorten te kunnen behouden, is gericht natuurbeheer noodzakelijk. De provincie draagt Spuimond-Oost daarom graag over aan een andere partij, die zich volledig gaat toeleggen op het duurzaam beheren van het gebied.

Inschrijven

Tot 5 oktober kunnen geïnteresseerde partijen inschrijven door middel van een prijsbieding en een plan van aanpak. De hele procedure inclusief voorwaarden is te vinden op de kaart ‘Verkoop onroerend goed provincie Zuid-Holland' en op www.landelijkvastgoedonline.nl.


Volg @zuid_holland op Twitter