Grote belangstelling voor nieuwe natuur in de Crezéepolder
Ruim 120 belangstellenden bezochten op zaterdag 29 augustus 2015 de excursie in de Crezéepolder. Ook de informatieavond in Alblasserdam werd met circa 70 bezoekers goed bezocht. Projectleider Deltanatuur van de provincie Zuid-Holland Janneke Govers is blij met deze opkomst. “De reacties waren erg positief.” Klaarblijkelijk voldoet het nieuwe natuurgebied de Crezéepolder aan de oever van de Noord in een grote behoefte. “Ook vanuit Alblasserdam ben je er eigenlijk zo. Het is vanaf die kant maar een kwartiertje fietsen over de brug over de Noord.”

Uitgestrekt gebied

De Crezéepolder tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht wordt momenteel omgevormd tot een aantrekkelijk en toegankelijk natuur- en recreatiegebied. Wandelen, picknicken, genieten van het in en uitstromende getij en vogels spotten. Vanaf 2017 kan het allemaal in en rond het nieuwe gebied aan de Noord dat aansluit op de bestaande recreatiegebied De Gorzen en de Ridderkerkse Griend. Samen zullen ze een uitgestrekt wandelgebied vormen.

Informatieavond

Op donderdag 27 augustus 2015 organiseerde de provincie Zuid-Holland een informatieavond in Alblasserdam. Govers: “De informatieavond was speciaal voor de bewoners van Alblasserdam. Dijkbewoners vanaf deze zijde van de Noord kunnen nauwgezet het werk van de aannemer volgen.”

Naast informatie over het waarom van het project en de werkzaamheden die zijn uitgevoerd tussen maart en juli, kregen zij ook een vooruitblik op wat er nog gaat gebeuren tussen nu en eind 2016. “Het werd een levendige bijeenkomst met veel inhoudelijke vragen over de toekomstige functie van het gebied. Een gebied dat naast natuur- en recreatie ook ruimte kan bieden om extra water op te vangen als de waterstand op de Noord wat aan de hoge kant is.”

Excursie

Op zaterdag 29 augustus 2015 trokken belangstellenden vanuit Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam in grote getale het nieuwe natuurgebied in. In groepen wandelden en voeren zij onder leiding van medewerkers van de provincie Zuid-Holland en de aannemer Baars & Zn door de Crezéepolder. Govers: “We hadden in totaal honderdtwintig deelnemers. Uniek was dat zij met een ponton door de pas gegraven hoofdkreek konden varen. Als deze kreek begin 2017 in verbinding wordt gebracht met de Noord, kan dit niet meer.”

Vooruitblik

De komende maanden wordt er gewerkt aan het ophogen en voorbelasten van het drinkwaterterrein van Oasen, het baggeren van de instroomopening aan de Veerdam, het afronden van de grondwerkzaamheden aan de Kanteldijk, het verlagen van de Schaardijk en de bouw van de recreatieobjecten. Deze objecten worden volgens planning in de zomer van 2016 geplaatst. Het streven is om het natuur- en recreatiegebied eind 2016 in verbinding met de Noord te brengen.

Tussen Biesbosch en Noordzee

De omvorming van de Crezéepolder tot een getijdennatuurgebied is onderdeel van het programma Deltanatuur van de provincie Zuid-Holland. Deltanatuur ontwikkelt robuuste, waterrijke natuurgebieden tussen Biesbosch en Noordzee. Op veel plaatsen in de Zuid-Hollandse en Noord-Brabantse Delta is Deltanatuur al te beleven. Wandelen, kanoën, bevers ontmoeten en lepelaars spotten: het kan in circa twintig Deltanatuurgebieden.Wie ook de andere Deltanatuurgebieden wil bezoeken, kan terecht op www.deltanatuur.nl.


Impressie excursie augustus 2015

ook-interessant-excursie-crezee-1
ook-interessant-excursie-crezee-2
ook-interessant-excursie-crezee-3
ook-interessant-excursie-crezee-4
ook-interessant-excursie-crezee-5
ook-interessant-excursie-crezee-6
ook-interessant-excursie-crezee-7
ook-interessant-excursie-crezee-8
ook-interessant-excursie-crezee-9